The Fridtjof Nansen Institute
Forside 
Om CANES 
Analyser 
Media 
Partnere 
Kontakt 

    English version


Analyser

Forskningen i CANES tar sikte på å analysere hvordan Nordens energimarked og -infrastruktur påvirkes av eksisterende og fremtidig klimapolitikk på EU- og nasjonalt nivå.

Analysene publiseres i ulike formater, fra korte arbeidsnotater og seminarpresentasjoner til lengre artikler med en grundigere, mer akademisk tilnærming. De fleste av analysene gjøres tilgjengelige på dette nettstedet, sortert etter tema og type:

Tema
   EUs klimapolitikk
   EUs energipolitikk
   EUs statsstøttepolitikk
   Svensk klimat- och energipolitik
   Norsk klima- og energipolitikk

Type
   Artikler og rapporter
   Arbeidsnotater
   Seminarpresentasjoner


OPPSUMMERINGSBROSJYRE CANES:

EUs klima- og energipolitikks betydning for Norge: EU-kunnskap gir økt innflytelse (PDF)


CANES-partnerne:

Fridtjof Nansen Institute
Fridtjof Nansens Institutt

Stockholm Environmental Institute
Stockholm Environmental Institute

Lunds Tekniska Högskola
Lunds Tekniska Högskola

Energi Norge  
Energi Norge

Norsk Industri
Norsk Industri

Statkraft
Statkraft

Statnett  
Statnett

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät

Vattenfall
Vattenfall


CANES
c/o Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: +47 67111900 / E-post: post (+@fni.no)