The Fridtjof Nansen Institute
Forside 
Om CANES 
Analyser 
Media 
Partnere 
Kontakt 

    English version


ANALYSER:

Artikler og rapporter


EU Climate and Energy Policy: A Hesitant Supranational Turn? Artikkel av Jørgen Wettestad, Per Ove Eikeland og Måns Nilsson i Global Environmental Politics, Vol 12, No 2, 2012, pp. 65-84.

Multi-sphere Climate Policy: Conceptualizing National Policy-making in Europe. Doktorgradsavhandling av Elin Lerum Boasson. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2011, 287 s.

The Missing Link: Bringing Institutions and Politics into Energy Future Studies. Artikel av Måns Nilsson, Lars J. Nilsson, R. Hildingsson, Johannes Stripple och Per Ove Eikeland i Futures, Vol 43, No 10, pp. 1117-1128.

'EU Internal Energy Market Policy: Achievements and Hurdles'. Kapittel av Per Ove Eikeland i boken Toward A Common European Union Energy Policy - Problems, Progress and Prospects redigert av Vicky L. Birchfield og John Duffield. New York, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 13-40.

EU Emissions Trading; Achivements and Challenges. Kapittel av Jørgen Wettestad i boken Toward A Common European Union Energy Policy - Problems, Progress and Prospects redigert av Vicky L. Birchfield og John Duffield. New York, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 87-113.

Lobbying During the Revision of the European Emissions Trading System: Easier for Swedish Industrial Insiders than for Norwegian Outsiders? Rapport av Kadri Miard. FNI-rapport 3/2011. Lysaker, FNI, 2011, 93 p.

New energy strategies in the Swedish pulp and paper industry—The role of national and EU climate and energy policies. Artikel av Karin Ericsson, Lars J. Nilsson och Måns Nilsson i Energy Policy, 20 January 2011.

The Third Internal Energy Market Package: New Power Relations among Member States, EU Institutions and Non-state Actors. Artikkel av Per Ove Eikeland i Journal of Common Market Studies, Vol 49, No 2, 2011, pp. 243-263.

Rammebetingelser for utbygging av fornybar energi i Norge, Sverige og Skottland: Sammenligning av faktorer som motiverer og modererer investeringer. Rapport av Inga Fritzen Buan, Per Ove Eikeland og Tor Håkon Inderberg. FNI-rapport 6/2010. Lysaker, FNI, 2010, 125 p.

Understanding the Differing Governance of EU Emissions Trading and Renewables: Feedback Mechanisms and Policy Entrepreneurs. FNI-rapport av Elin Lerum Boasson og Jørgen Wettestad. FNI-rapport 2/2010. Lysaker, FNI, 2010, 34 p.

New Dawn for Electricity? EU Policy and the Changing Decision Space for Electricity Production in Sweden. Rapport av Måns Nilsson. FNI-rapport 11/2009. Lysaker, FNI, 2009, 32 p.

'EU Environmental State Aid Policy: Wide Implications, Narrow Participation?' Artikkel av Karoline Hægstad Flåm i Environmental Policy and Governance, Vol 19, No 5, 2009, pp. 336-349.

'EU Energy-Intensive Industries and Emission Trading: Losers Becoming Winners?' Artikkel av Jørgen Wettestad i Environmental Policy and Governance, Vol 19, No 5, 2009, pp. 309-320.

Norsk byggenergipolitikk: Mangfoldig og inkonsistent – Working paper. Rapport av Elin Lerum Boasson. FNI-rapport 10/2009. Lysaker, FNI, 2009, 19 p.

'Limits to Adaptation: Analysing Institutional Constraints'. Kapittel av Tor Håkon Inderberg og Per Ove Eikeland i boken Adapting to Climate Change – Thresholds, Values, Governance. (Redaktører: N. Adger, I. Lorenzoni og K. O'Brien). Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 433-447.

'The rise and fall of GO trading in European renewable energy policy: The role of advocacy and policy framing'. Artikel av Måns Nilsson, Lars J. Nilsson och Karin Ericsson i Energy Policy, 10 juni 2009, 9 p.

'Grønne sertifikater: Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge'. Rapport av Atle Kolbeinstveit. FNI-rapport 4/2009. Lysaker, FNI, 2009, 90 p.

'The Origin, Evolution and Consequences of the EU Emissions Trading System'. Artikkel av Jon Birger Skjærseth og Jørgen Wettestad i Global Environmental Politics, Vol 9, No 2, 2009, pp. 101-123.

'Regulative Change Targeting Energy Performance of Buildings in Sweden: Key Drivers and Main Implications'. Rapport av Bente Beckstrøm Fuglseth. FNI-rapport 2/2009. Lysaker, FNI, 2009, 23 p.

'Restricting the Import of 'Emission Credits' in the EU: A Power Struggle between States and Institutions'. Artikkel av Karoline Hægstad Flåm i International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, Vol 9, No 1, 2009, pp. 23-38.

'EU Energy-intensive Industries and Emissions Trading: Losers Becoming Winners?' Rapport av Jørgen Wettestad. FNI-rapport 10/2008. Lysaker, FNI, 2008, 20 p.

'EU Internal Energy Market Policy: New Dynamics in the Brussels Policy Game?' Rapport av Per Ove Eikeland. FNI-rapport 14/2008. Lysaker, FNI, 2008, 67 p.

'EU Environmental State Aid Policy: Wide Implications, Narrow Participation?' Rapport av Karoline Hægstad Flåm. FNI-rapport 13/2008. Lysaker, FNI, 2008, 25 p.

'Rapid Turns in European Renewable Energy Policy: Advocacy and Framing of the Proposed Trading of Guarantees of Origin'. Rapport av Måns Nilsson, Lars J. Nilsson och Karin Ericsson. FNI-rapport 9/2008. Lysaker, FNI, 2008, 33 p.

'Diversification of an Organisational Field: How Europe Promotes and Hampers Domestic Change'. Rapport av Elin Lerum Boasson. FNI-rapport 6/2008. Lysaker, FNI, 2008, 28 p.

'Driving Forces and Barriers to Improved Energy Performance of Buildings: An Analysis of Energy Performance of Swedish Buildings, 2000-2006'. Rapport av Bente Beckstrøm Fuglseth. FNI-rapport 5/2008. Lysaker, Fridtjof Nansens Institutt, 2008, 92 p.

'Policy-utvikling i EU på olje- og gassområdet'. Artikkel av Per Ove Eikeland i Globale Norge: Hva nå? Energipolitiske interesser og utfordringer utgitt av det norske Utenriksdepartementet, 2007, pp. 119-125.


Relevant bakgrunnsforskning (pre-CANES)

'Implementation of the Biofuels Directive in the European Union'. Artikel av L. Di Lucia och L.J. Nilsson i Transport Policy, Vol 14, No 6, 2007, pp. 533-543.

'A Multi-level Analysis of the EU Linking Directive Process: The Controversial Connection between EU and Global Climate Policy'. Rapport av Karoline Hægstad Flåm. FNI-rapport 8/2007. Lysaker, FNI, 2007, 78 p.

'Market Diffusion of New Renewable Energy in Europe: Explaining Front-Runner and Laggard Positions'. Artikkel av Per Ove Eikeland og Ingvild Andreassen Sæverud i Energy & Environment, Vol 18, No 1, 2007, pp. 13-37.

'Policy instruments and industrial responses – experiences from Sweden'. Papper av B. Johansson, G. Modig och L.J. Nilsson, presenterat vid konferensen European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) 2007 Summer Study, La Colle sur Loup, France.

'Downstream Natural Gas in Europe - High Hopes Dashed for Upstream Oil and Gas Companies'. Artikkel av Per Ove Eikeland i Energy Policy, Vol 35, No 1, 2007, pp. 227-237.

'Norway and Emissions Trading: From Global Front-runner to EU Follower'. Artikkel av Ingvild Andreassen Sæverud og Jørgen Wettestad i International Environmental Agreements, Vol 6, No 1, 2006, pp. 91-108.

'The Role of Assessments and Institutions for Policy learning: A Study on Swedish Climate and Nuclear Policy Formation'. Artikel av M. Nilsson i Policy Sciences, Vol 38, 2006, pp. 225-249.

'Towards Climate Policy Integration in the EU: Evolving dilemmas and opportunities'. Artikel av M. Nilsson och L.J. Nilsson i Climate Policy, Vol 5, No 3, 2005, pp. 363-376.

'Learning, Frames and Environmental Policy Integration: The Case of Energy Policy in Sweden'. Artikel av M. Nilsson i Environment and Planning C: Government and Policy, Vol 23, 2005, pp. 207-226.

'The Making of the 2003 EU Emissions Trading Directive: An Ultra-Quick Process due to Entrepreneurial Proficiency?' Artikkel av Jørgen Wettestad i Global Environmental Politics, Vol 5, No 1, 2005, pp. 1-24.

'Implementing EU Emissions Trading: Institutional Misfit?' Av Jørgen Wettestad og Ingvild Andreassen Sæverud. FNI-rapport 10/2005. Lysaker, FNI, 2005, 24 p.

'The Long and Winding Road to the Internal Energy Market – Consistencies and Inconsistencies in EU Policy'. Rapport av Per Ove Eikeland. FNI-rapport 8/2004. Lysaker, FNI, 2004, 44 p.CANES
c/o Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: +47 67111900 / E-post: post (+@fni.no)