The Fridtjof Nansen Institute
Forside 
Om CANES 
Analyser 
Media 
Partnere 
Kontakt 

    English version


Energi NorgeCANES-PARTNERNE:

Energi Norge


Profil

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norske energibedrifter som produserer, transporterer og selger kraft. Organisasjonens ca. 250 medlemsbedrifter har 14.000 ansatte, og står bl.a. for om lag 99 prosent av all kraftproduksjon i Norge.


Kontakt

Energi Norge
Postboks 7184 Majorstuen
0307 Oslo, Norge
Tel: +47 23088900
Fax: +47 23088901
E-post: post@energinorge.no
www.energinorge.no

Kontaktperson: Dag R. Christensen / dc@energinorge.no


CANES-partnerne:

Fridtjof Nansen Institute
Fridtjof Nansens Institutt

Stockholm Environmental Institute
Stockholm Environmental Institute

Lunds Tekniska Högskola
Lunds Tekniska Högskola

Energi Norge  
Energi Norge

Norsk Industri
Norsk Industri

Statkraft
Statkraft

Statnett  
Statnett

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät

Vattenfall
Vattenfall


CANES
c/o Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: +47 67111900 / E-post: post (+@fni.no)