The Fridtjof Nansen Institute
Forside 
Om CANES 
Analyser 
Media 
Partnere 
Kontakt 

    English version


ANALYSER:

EUs energipolitikk


Indre markedspolitikk

'The Missing Link: Bringing Institutions and Politics into Energy Future Studies'. Artikel av Måns Nilsson, Lars J. Nilsson, R. Hildingsson, Johannes Stripple och Per Ove Eikeland i Futures, Vol 43, No 10, pp. 1117-1128.

'EU Internal Energy Market Policy: Achievements and Hurdles'. Kapittel av Per Ove Eikeland i boken Toward A Common European Union Energy Policy - Problems, Progress and Prospects redigert av Vicky L. Birchfield og John Duffield. New York, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 13-40.

Hvor går europeisk energipolitikk? – bredde og dybde i koordineringen på EU-nivå. Powerpoint-presentasjon av Per Ove Eikeland, Februar 2011.

The Third Internal Energy Market Package: New Power Relations among Member States, EU Institutions and Non-state Actors. Artikkel av Per Ove Eikeland i Journal of Common Market Studies, Vol 49, No 2, 2011, pp. 243-263.

New Dawn for Electricity? EU Policy and the Changing Decision Space for Electricity Production in Sweden. Rapport av Måns Nilsson. FNI-rapport 11/2009. Lysaker, FNI, 2009, 32 p.

'Samspill i EUs politikk - konsekvenser for EUs målsetning om 20% fornybar energi? Utfordringer for norske energiaktører'. Powerpoint-presentasjon av Per Ove Eikeland, Juni 2009.

'EU Internal Energy Market Policy: New Dynamics in the Brussels Policy Game?' Rapport av Per Ove Eikeland. FNI-rapport 14/2008. Lysaker, FNI, 2008, 67 p.

'EUs energiinfrastrukturpolitikk – endringer i politisk dynamikk fra andre til tredje energimarkedspakke'. Powerpoint-presentasjon av Per Ove Eikeland, Mai 2008.

'EU Energy Infrastructure Policy – Unintended Redistribution of Economic Opportunities?'. Arbeidsnotat av Per Ove Eikeland, November 2007.

'EUs energiinfrastrukturpolitikk: Har konsumentene tapt og hvorfor?' Powerpoint-presentasjon av Per Ove Eikeland, November 2007.

'Policy-utvikling i EU på olje- og gassområdet'. Artikkel av Per Ove Eikeland i Globale Norge: Hva nå? Energipolitiske interesser og utfordringer utgitt av det norske Utenriksdepartementet, 2007, pp. 119-125.

Relevant bakgrunnsforskning (pre-CANES)

'Downstream Natural Gas in Europe - High Hopes Dashed for Upstream Oil and Gas Companies'. Artikkel av Per Ove Eikeland i Energy Policy, Vol 35, No 1, 2007, pp. 227-237.

'The Long and Winding Road to the Internal Energy Market – Consistencies and Inconsistencies in EU Policy'. Rapport av Per Ove Eikeland. FNI-rapport 8/2004. Lysaker, FNI, 2004, 44 p.Fornybar energipolitikk

'EUs politiske rammer for fornybar energiutvikling' Powerpoint-presentasjon av Per Ove Eikeland, September 2010.

Rammebetingelser for utbygging av fornybar energi i Norge, Sverige og Skottland: Sammenligning av faktorer som motiverer og modererer investeringer. Rapport av Inga Fritzen Buan, Per Ove Eikeland og Tor Håkon Inderberg. FNI-rapport 6/2010. Lysaker, FNI, 2010, 125 p.

Understanding the Differing Governance of EU Emissions Trading and Renewables: Feedback Mechanisms and Policy Entrepreneurs. FNI-rapport av Elin Lerum Boasson og Jørgen Wettestad. FNI-rapport 2/2010. Lysaker, FNI, 2010, 34 p.

'Rammebetingelser for vindkraft - Norge sammenlignet med andre europeiske land' Powerpoint-presentasjon av Per Ove Eikeland, November 2009.

New Dawn for Electricity? EU Policy and the Changing Decision Space for Electricity Production in Sweden. Rapport av Måns Nilsson. FNI-rapport 11/2009. Lysaker, FNI, 2009, 32 p.

'Hvorfor havarerte forslaget om norsk-svensk TSO? - Hva kan vi lære av dette?' Powerpoint-presentasjon av Tor Håkon Inderberg, Juni 2009.

'Hvorfor ble man ikke enige om et felles system i 2006? - Hva kan vi lære av dette?' Powerpoint-presentasjon av Elin Lerum Boasson, Juni 2009.

'Hva betyr EU-politikken for utviklingen av norsk fornybar energi-bransje?' Powerpoint-presentasjon av Elin Lerum Boasson, Juni 2009.

'Grønne sertifikater: Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge'. Rapport av Atle Kolbeinstveit. FNI-rapport 4/2009. Lysaker, FNI, 2009, 90 p.

'The rise and fall of GO trading in European renewable energy policy: The role of advocacy and policy framing'. Artikel av Måns Nilsson, Lars J. Nilsson och Karin Ericsson i Energy Policy, 10 juni 2009, 9 p.

'Rapid Turns in European Renewable Energy Policy: Advocacy and Framing of the Proposed Trading of Guarantees of Origin'. Rapport av Måns Nilsson, Lars J. Nilsson och Karin Ericsson. FNI-rapport 9/2008. Lysaker, FNI, 2008, 33 p.

'Diversification of an Organisational Field: How Europe Promotes and Hampers Domestic Change'. Rapport av Elin Lerum Boasson. FNI-rapport 6/2008. Lysaker, FNI, 2008, 28 p.

'EU policy development – renewable energy policy'. Powerpoint-presentation av Måns Nilsson, Lars J. Nilsson och Karin Ericsson, Maj 2008.

'EU policy for renewable sources of energy – implications for producers and basic industries'. Arbeidsnotat av Lars J. Nilsson, Måns Nilsson och Karin Ericsson, November 2007.

'EU policy for renewable sources of energy: Implications for producers and basic industries'. Powerpoint-presentation av Lars J. Nilsson, November 2007.

Relevant bakgrunnsforskning (pre-CANES)

'Market Diffusion of New Renewable Energy in Europe: Explaining Front-Runner and Laggard Positions'. Artikkel av Per Ove Eikeland og Ingvild Andreassen Sæverud i Energy & Environment, Vol 18, No 1, 2007, pp. 13-37.

'Implementation of the Biofuels Directive in the European Union'. Artikel av L. Di Lucia och L.J. Nilsson i Transport Policy, Vol 14, No 6, 2007, pp. 533-543.

Eksterne ressurser:

Politikk og regelverk
 EUs elektrisitetsmarkedspolitikk – sentrale dokumenter (Europakommisjonen)
 EUs gassmarkedspolitikk – sentrale dokumenter (Europakommisjonen)
 Transeuropeiske energinettverk – sentrale dokumenter (Europakommisjonen)
 Energieffektivitet – sentrale dokumenter (Europakommisjonen)
 Bygningers energiytelse – oversikt over EUs politikk (Europakommisjonen)

Nyheter
 Nyheter om EUs energipolitikk (EurActive)CANES
c/o Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: +47 67111900 / E-post: post (+@fni.no)