The Fridtjof Nansen Institute
Forside 
Om CANES 
Analyser 
Media 
Partnere 
Kontakt 

    English version


Fridtjof Nansen InstituteCANES-PARTNERNE:

Fridtjof Nansens Institutt (FNI)


Profil

Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig institusjon som utfører forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. Innen denne rammen, er instituttets forskningsprosjekter i hovedsak gruppert rundt seks fokusområder:
   Globalt samarbeid og bærekraftig utvikling
   Havpolitikk og havrett
   Biologisk mangfold og biosafety
   Polar og russisk politikk
   Europeisk energi- og miljøpolitikk
   Kinesisk energi- og miljøpolitikk


Forskning om europeisk klima- og energipolitikk

Europeisk miljø- og energipolitikk er ett av FNIs sentrale fokusområder, med særlig vekt på hvordan klima- og energipolitikk implementeres i EU, og implikasjoner for Norge. FNI studerer også de europeiske energiselskapenes strategier for å møte reguleringene i energimarkedet.
> Les mer om FNIs forskning om europeisk energi- og miljøpolitikk (på engelsk)


Rolle i CANES

FNI er koordinator og sekretariat for CANES. Innenfor prosjektet har instituttet hovedansvaret for forskning omkring EUs klimakvotepolitikk, EUs politikk for energimarked, energiinfrastruktur og statsstøtte, nordisk energimarkedssamarbeid og norsk tilpasning til EU-politikk. Følgende FNI-medarbeidere er involvert i CANES:

Jørgen Wettestad Jørgen Wettestad
Tittel: Seniorforsker
Rolle i CANES: Faglig koordinator; Studier av EUs klimakvotepolitikk.
 (+47) 67111942 /  jorgen.wettestad (+@fni.no)
Per Ove Eikeland Per Ove Eikeland
Tittel: Forsker
Rolle i CANES: Studier av EUs politikk for energimarked og -infrastruktur; Studier av nordisk energimarkedssamarbeid.
 (+47) 67111914 /  per-ove.eikeland (+@fni.no)
Elin Lerum Boasson Elin Lerum Boasson
Tittel: Forsker
Rolle i CANES: Studier av norsk tilpasning til EU-politikk.
 (+47) 67111900 /  elb (+@fni.no)
Tor Håkon Inderberg Tor Håkon Inderberg
Tittel: Forsker
Rolle i CANES: Studier av koordinering mellom norsk og svensk kraftsektor.
 (+47) 67111902 /  thin (+@fni.no)
Claes Lykke Ragner Claes Lykke Ragner
Tittel: Prosjektadministrator
Rolle i CANES: Praktisk koordinator (nettsider, informasjon, møter og arrangementer).
 (+47) 67111918 /  claes.ragner (+@fni.no)


Kontaktdetaljer:

Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326
1326 Lysaker, Norge
Tel: +47 67111900
Fax: +47 67111910
E-post: post@fni.no
www.fni.no


CANES-partnerne:

Fridtjof Nansen Institute
Fridtjof Nansens Institutt

Stockholm Environmental Institute
Stockholm Environmental Institute

Lunds Tekniska Högskola
Lunds Tekniska Högskola

Energi Norge  
Energi Norge

Norsk Industri
Norsk Industri

Statkraft
Statkraft

Statnett  
Statnett

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät

Vattenfall
Vattenfall


CANES
c/o Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: +47 67111900 / E-post: post (+@fni.no)