The Fridtjof Nansen Institute
Forside 
Om CANES 
Analyser 
Media 
Partnere 
Kontakt 

    English version


CANES AVSLUTNINGSKONFERANSE

Klimaomstilling av energisystemer: Nasjonale, nordiske og europeiske utfordringer

Klimaomstilling av energisystemer: Nasjonale, nordiske og europeiske utfordringerTorsdag 3. februar 2011
Håndverkeren, Oslo

De nordiske energisystemene har lenge vært sammenvevd gjennom felles marked og fysiske nettkoblinger, mens energipolitikken har vært nasjonal og frikoblet. Nå tiltar det politiske samarbeidet mellom Norge og Sverige og EU har fått økt betydning i klima- og energipolitikken. Samtidig er de politiske ambisjonene om klimaomstilling langt høyere enn tidligere. Det fireårige forskningsprosjektet CANES (Climate change Altering Nordic Energy Systems) har diskutert disse utfordringene for norske og svenske aktører innen industri og politikk. Konklusjonene og implikasjonene ble presentert og drøftet på denne konferansen.


Mer informasjon, program og presentasjoner >OPPSUMMERINGSBROSJYRE CANES:

EUs klima- og energipolitikks betydning for Norge: EU-kunnskap gir økt innflytelse (PDF)


CANESHva var CANES?

CANES var et forskningsprosjekt som knyttet sammen noen av Nordens viktigste industriaktører og forskningsmiljøer på energifeltet for å svare på følgende spørsmål:

Hvordan påvirkes Nordens energimarked og -infrastruktur av eksisterende og fremtidig klimapolitikk på EU- og nasjonalt nivå?

Les mer >


Hva gjorde CANES?

CANES utarbeidet åpne analyser av hvordan Norges og Sveriges energimarked og -infrastruktur påvirkes av klimapolitikken i EU og på nasjonalt nivå. Analysene er sortert etter tema og type:

Tema:
   EUs klimapolitikk
   EUs energipolitikk
   EUs statsstøttepolitikk
   Svensk klimat- och energipolitik
   Norsk klima- og energipolitikk
Type:
   Artikler og rapporter
   Arbeidsnotater
   Seminarpresentasjoner


Hvem er CANES?

CANES bestod av tre forskningsinstitusjoner og seks næringslivspartnere. Fem av dem var fra Norge, fire var fra Sverige. Les mer om partnerne her:

Fridtjof Nansen Institute Stockholm Environmental Institute Lunds Tekniska Högskola
Fridtjof Nansens Institutt Stockholm Environmental Institute

Lunds Tekniska Högskola

Energi Norge Norsk Industri Statkraft
Energi Norge Norsk Industri Statkraft
Statnett Svenska Kraftnät Vattenfall
Statnett Svenska Kraftnät

Vattenfall
Nyheter:

13.04.2012: Ny artikkel:
EU Climate and Energy Policy: A Hesitant Supranational Turn? av Jørgen Wettestad, Per Ove Eikeland og Måns Nilsson.

25.01.2012: Dr.gradsavhandling: Multi-sphere Climate Policy: Conceptualizing National Policy-making in Europe. Doktorgradsavhandling av Elin Lerum Boasson.

22.08.2011: Nytt kapittel publisert: 'The Missing Link: Bringing Institutions and Politics into Energy Future Studies'. Artikel av Måns Nilsson, Lars J. Nilsson, R. Hildingsson, Johannes Stripple och Per Ove Eikeland i Futures.

18.08.2011: Nytt kapittel publisert: 'EU Internal Energy Market Policy: Achievements and Hurdles'. Kapittel av Per Ove Eikeland.

18.08.2011: Nytt kapittel publisert: EU Emissions Trading; Achivements and Challenges av Jørgen Wettestad.

15.05.2011: Ny rapport lagt ut: Lobbying During the Revision of the European Emissions Trading System: Easier for Swedish Industrial Insiders than for Norwegian Outsiders? av kadri Miard.

04.03.2011: Presentasjonene fra CANES' avslutningskonferanse Klimaomstilling av energisystemer: Nasjonale, nordiske og europeiske utfordringer lagt ut.

28.01.2011: Oppsummeringsbrosjyre lagt ut: EUs klima- og energipolitikks betydning for Norge: EU-kunnskap gir økt innflytelse.
CANES
c/o Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: +47 67111900 / E-post: post (+@fni.no)