The Fridtjof Nansen Institute
Forside 
Om CANES 
Analyser 
Media 
Partnere 
Kontakt 

    English version


ANALYSER:

EUs klimapolitikk


EU Climate and Energy Policy: A Hesitant Supranational Turn? Artikkel av Jørgen Wettestad, Per Ove Eikeland og Måns Nilsson i Global Environmental Politics, Vol 12, No 2, 2012, pp. 65-84.

Multi-sphere Climate Policy: Conceptualizing National Policy-making in Europe. Doktorgradsavhandling av Elin Lerum Boasson. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2011, 287 s.

EUs kvotesystem: Reparert - men fortsatt lekk?. Powerpoint-presentasjon av Jørgen Wettestad på ZERO 2011-konferansen, November 2011.

EU Emissions Trading; Achivements and Challenges. Kapittel av Jørgen Wettestad i boken Toward A Common European Union Energy Policy - Problems, Progress and Prospects redigert av Vicky L. Birchfield og John Duffield. New York, Palgrave Macmillan, 2011, pp. 87-113.

Lobbying During the Revision of the European Emissions Trading System: Easier for Swedish Industrial Insiders than for Norwegian Outsiders? Rapport av Kadri Miard. FNI-rapport 3/2011. Lysaker, FNI, 2011, 93 p.

Hvor går EUs klimapolitikk – Kollaps eller kontinuitet? Powerpoint-presentasjon av Jørgen Wettestad, Februar 2011.

EUs nye klima og energipolitikk: Likheter, forskjeller og forklaringer. Powerpoint-presentasjon av Jørgen Wettestad, Mars 2010.

Understanding the Differing Governance of EU Emissions Trading and Renewables: Feedback Mechanisms and Policy Entrepreneurs. FNI-rapport av Elin Lerum Boasson og Jørgen Wettestad. FNI-rapport 2/2010. Lysaker, FNI, 2010, 34 p.

'EU Energy-Intensive Industries and Emission Trading: Losers Becoming Winners?' Artikkel av Jørgen Wettestad i Environmental Policy and Governance, Vol 19, No 5, 2009, pp. 309-320.

EUs klimapakke: Fra sprikende staur til skreddersøm? Powerpoint-presentasjon av Jørgen Wettestad, Juni 2009.

'The Origin, Evolution and Consequences of the EU Emissions Trading System'. Artikkel av Jon Birger Skjærseth og Jørgen Wettestad i Global Environmental Politics, Vol 9, No 2, 2009, pp. 101-123.

'Restricting the Import of 'Emission Credits' in the EU: A Power Struggle between States and Institutions'. Artikkel av Karoline Hægstad Flåm i International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics, Vol 9, No 1, 2009, pp. 23-38.

'EU Energy-intensive Industries and Emissions Trading: Losers Becoming Winners?' Rapport av Jørgen Wettestad. FNI-rapport 10/2008. Lysaker, FNI, 2008, 20 p.

'EUs kvotesystem og energi-intensiv industri: Blir 'taperne' vinnere?' Powerpoint-presentasjon av Jørgen Wettestad, Mai 2008.

'EU Emissions Trading and Windfall Profits: Unexpected Redistribution about to become History?' Arbeidsnotat av Jørgen Wettestad, November 2007.

'EUs kvotesystem og 'windfall profits' – Et problem i ferd med å løses?' Powerpoint-presentasjon av Jørgen Wettestad, November 2007.


Relevant bakgrunnsforskning (pre-CANES)

A Multi-level Analysis of the EU Linking Directive Process: The Controversial Connection between EU and Global Climate Policy. Rapport av Karoline Hægstad Flåm. FNI-rapport 8/2007. Lysaker, FNI, 2007, 78 p.

'Norway and Emissions Trading: From Global Front-runner to EU Follower'. Artikkel av Ingvild Andreassen Sæverud og Jørgen Wettestad i International Environmental Agreements, Vol 6, No 1, 2006, pp. 91-108.

'Towards Climate Policy Integration in the EU: Evolving Dilemmas and Opportunities'. Artikel av M. Nilsson och L.J. Nilsson i Climate Policy, Vol 5, No 3, 2005, pp. 363-376.

'The Making of the 2003 EU Emissions Trading Directive: An Ultra-Quick Process due to Entrepreneurial Proficiency?' Artikkel av Jørgen Wettestad i Global Environmental Politics, Vol 5, No 1, 2005, pp. 1-24.

Implementing EU Emissions Trading: Institutional Misfit? Rapport av Jørgen Wettestad og Ingvild Andreassen Sæverud. FNI-rapport 10/2005. Lysaker, FNI, 2005, 24 p.

Eksterne ressurser:

Politikk og regelverk
 EUs klimakvotesystem – sentrale dokumenter (Europakommisjonen)

Nyheter
 Nyheter om EUs klimapolitikk (EurActive)


CANES
c/o Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: +47 67111900 / E-post: post (+@fni.no)