The Fridtjof Nansen Institute
Forside 
Om CANES 
Analyser 
Media 
Partnere 
Kontakt 

    English version


Lunds Tekniska HögskolaCANES-PARTNERNE:

Lunds Tekniska Högskola


Profil

Lunds Tekniska Högskola är en av Sveriges få kompletta tekniska högskolor. Här finns alla klassiska civilingenjörsprogram liksom nyare, och i vissa fall unika, utbildningar. En omfattande forskning bedrivs bl a inom energiområdet (se www.lth.se/energiportalen).


IMES

Avdelningen för miljö- och energisystem (IMES) har under fyra decennier bedrivit forskning och undervisning kring samspelet mellan energi, miljö, teknik, ekonomi, säkerhet och utveckling. Forskningen omfattar systeminriktade tvärvetenskapliga studier av energi- och miljöfrågor. Energi- och klimatpolitik på olika nivåer är ett centralt forskningsområde.


Roll i CANES

IMES medverkar i CANES med studier av politik och styrmedel för förnybar energi samt hur svensk politik, som är styrande för energisystemens och basindustrins framtid i Sverige och Norden utvecklas och anpassas till EU:s politik. Dessa IMES-medarbetare er involverade:

Lars J. Nilsson
Titel: Professor, ämnesföreträdare
Roll i CANES: Studier av basindustrins anpassning
 +46 (0)46 2224683 /  lars_j.nilsson@miljo.lth.se

Karin Ericsson
Titel: Forskare
Roll i CANES: Studier av energisystemens anpassning samt EU:s förnybar energipolitik
 +46 (0)46 2223286 /  karin.ericsson@miljo.lth.se


Kontaktdetaljer:

Miljö- och energisystem
HS 3 Box
118 221 00 Lund
Sverige
www.miljo.lth.se


CANES-partnerne:

Fridtjof Nansen Institute
Fridtjof Nansens Institutt

Stockholm Environmental Institute
Stockholm Environmental Institute

Lunds Tekniska Högskola
Lunds Tekniska Högskola

Energi Norge  
Energi Norge

Norsk Industri
Norsk Industri

Statkraft
Statkraft

Statnett  
Statnett

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät

Vattenfall
Vattenfall


CANES
c/o Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: +47 67111900 / E-post: post (+@fni.no)