The Fridtjof Nansen Institute
Forside 
Om CANES 
Analyser 
Media 
Partnere 
Kontakt 

    English version


ANALYSER:

Norsk klima- og energipolitikk


Multi-sphere Climate Policy: Conceptualizing National Policy-making in Europe. Doktorgradsavhandling av Elin Lerum Boasson. Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 2011, 287 s.

Lobbying During the Revision of the European Emissions Trading System: Easier for Swedish Industrial Insiders than for Norwegian Outsiders? Rapport av Kadri Miard. FNI-rapport 3/2011. Lysaker, FNI, 2011, 93 p.

Hva driver frem norsk klimaomstilling? Politikerne, industrien, forvaltningen – eller EU? Powerpoint-presentasjon av Elin Lerum Boasson, Februar 2011.

Nettpolitikk i Norge og Sverige – Robust distribusjonsnett eller effektiv drift? Powerpoint-presentasjon av Tor Håkon Inderberg, Februar 2011.

Koordinering og konflikt i det nordiske energisamarbeidet – hvordan påvirkes samarbeidet av EU? Powerpoint-presentasjon av Per Ove Eikeland, Februar 2011.

Hva er det norske handlingsrommet? Fremtidsforventinger basert på historisk forskning Powerpoint-presentasjon av Elin Lerum Boasson, Februar 2011.

Rammebetingelser for utbygging av fornybar energi i Norge, Sverige og Skottland: Sammenligning av faktorer som motiverer og modererer investeringer. Rapport av Inga Fritzen Buan, Per Ove Eikeland og Tor Håkon Inderberg. FNI-rapport 6/2010. Lysaker, FNI, 2010, 125 p.

'Rammebetingelser for vindkraft - Norge sammenlignet med andre europeiske land' Powerpoint-presentasjon av Per Ove Eikeland, November 2009.

Norsk byggenergipolitikk: Mangfoldig og inkonsistent – Working paper. Rapport av Elin Lerum Boasson. FNI-rapport 10/2009. Lysaker, FNI, 2009, 19 p.

'Limits to Adaptation: Analysing Institutional Constraints'. Kapittel av Tor Håkon Inderberg og Per Ove Eikeland i boken Adapting to Climate Change – Thresholds, Values, Governance. (Redaktører: N. Adger, I. Lorenzoni og K. O'Brien). Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 433-447.

'Hvorfor havarerte forslaget om norsk-svensk TSO? - Hva kan vi lære av dette?' Powerpoint-presentasjon av Tor Håkon Inderberg, Juni 2009.

'Hvorfor ble man ikke enige om et felles system i 2006? - Hva kan vi lære av dette?' Powerpoint-presentasjon av Elin Lerum Boasson, Juni 2009.

'Hva betyr EU-politikken for utviklingen av norsk fornybar energi-bransje?' Powerpoint-presentasjon av Elin Lerum Boasson, Juni 2009.

'Grønne sertifikater: Et norsk perspektiv på saken om et pliktig elsertifikatmarked mellom Sverige og Norge'. Rapport av Atle Kolbeinstveit. FNI-rapport 4/2009. Lysaker, FNI, 2009, 90 p.

Påvirkningsparadokser – om hvordan europeisk utvikling blir omformet i møte med nasjonale aktører og tradisjoner. Powerpoint-presentasjon av Elin Lerum Boasson, November 2008.

Byr EUs nye klima- og energipolitikk på problemer eller muligheter for Norge? Powerpoint-presentasjon av Per Ove Eikeland, September 2008.

Endringer blant norske energiprodusenter – Hvorfor har de satset mye på fjernvarme og en del på vind og småkraft etter 2008? Powerpoint-presentasjon av Elin Lerum Boasson, Mai 2008.

'Policy-utvikling i EU på olje- og gassområdet'. Artikkel av Per Ove Eikeland i Globale Norge: Hva nå? Energipolitiske interesser og utfordringer utgitt av det norske Utenriksdepartementet, 2007, pp. 119-125.


Relevant bakgrunnsforskning (pre-CANES)

'Norway and Emissions Trading: From Global Front-runner to EU Follower'. Artikkel av Ingvild Andreassen Sæverud og Jørgen Wettestad i International Environmental Agreements, Vol 6, No 1, 2006, pp. 91-108.

Eksterne ressurser:

Politikk og regelverk
 Norsk tilpasning til EUs Direktiv om bygningers energiytelse (NVE)CANES
c/o Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: +47 67111900 / E-post: post (+@fni.no)