The Fridtjof Nansen Institute
Forside 
Om CANES 
Analyser 
Media 
Partnere 
Kontakt 

    English version


CANESOm CANES

CANES var et norsk-svensk forskningsprosjekt som søkte å bedre vår forståelse av hvordan Nordens energimarked og -infrastruktur påvirkes av eksisterende og fremtidig klimapolitikk på EU- og nasjonalt nivå.

> Les mer om prosjektets faglige innretning (på engelsk)

Prosjektet knyttet sammen i alt ni partnere – fem norske og fire svenske, hvorav tre var forskningsinstitusjoner og seks var industriaktører.

Den største delen av finansieringen kom fra RENERGI- og NORKLIMA-programmene i Norges forskningsråd, med tilleggsfinansiering fra prosjektets industripartnere.

Prosjektet var et såkalt kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB), noe som bl.a. forutsatte et solid fundert samarbeid mellom forskningsmiljø og brukere for å sikre prosjektets og FoU-resultatenes næringsrelevans.

Prosjektet startet i 2007 og ble avsluttet i 2011.


CANES-partnerne:

Fridtjof Nansen Institute
Fridtjof Nansens Institutt

Stockholm Environmental Institute
Stockholm Environmental Institute

Lunds Tekniska Högskola
Lunds Tekniska Högskola

Energi Norge  
Energi Norge

Norsk Industri
Norsk Industri

Statkraft
Statkraft

Statnett  
Statnett

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät

Vattenfall
Vattenfall


CANES
c/o Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: +47 67111900 / E-post: post (+@fni.no)