The Fridtjof Nansen Institute
Forside 
Om CANES 
Analyser 
Media 
Partnere 
Kontakt 

    English version


ANALYSER:

SeminarpresentasjonerKLIMAOMSTILLING AV ENERGISYSTEMER: NASJONALE, NORDISKE OG EUROPEISKE UTFORDRINGER
CANES avslutningskonferanse, Oslo, 03.02.2011

Hva driver frem norsk klimaomstilling? Politikerne, industrien, forvaltningen – eller EU? Elin Lerum Boasson, forsker, FNI

Vad driver klimatomställning i svensk energisektor? Måns Nilsson, seniorforsker, Stockholm Environment Institute og Lars J. Nilsson, Professor, Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola

Nettpolitikk i Norge og Sverige – Robust distribusjonsnett eller effektiv drift? Tor Håkon Inderberg, forsker, FNI

Koordinering og konflikt i det nordiske energisamarbeidet – hvordan påvirkes samarbeidet av EU? Per Ove Eikeland, forsker, FNI

Hvor går EUs klimapolitikk – Kollaps eller kontinuitet? Jørgen Wettestad, seniorforsker, FNI

Hvor går europeisk energipolitikk? – bredde og dybde i koordineringen på EU-nivå Per Ove Eikeland, forsker, FNI

Hva er det norske handlingsrommet? Fremtidsforventinger basert på historisk forskning Elin Lerum Boasson, forsker, FNI
SCENARIOER FOR 2030-2050
Statnett Workshop, Oslo, 26.10.2010

EU som ramme for scenariebygging i Norge Per Ove Eikeland, forsker, FNIVINDKRAFTSEMINARET
Statoil-seminar, Oslo, 23.09.2010

EUs politiske rammer for fornybar energiutvikling Per Ove Eikeland100923-POE.pdf, forsker, FNIEUROPEISK POLITIKK OG VÅRE ENERGISYSTEMER: MER MAKT TIL BRUSSEL?
CANES-sesjon, Sveriges Energiting, Stockholm, 17.03.2010

EUs nye klima og energipolitikk: Likheter, forskjeller og forklaringer. Jørgen Wettestad, seniorforsker, FNIINTERNSEMINAR FOR NY-ENERGI-DIVISJONEN I STATOIL
Oslo, 25.11.2009

Rammebetingelser for vindkraft - Norge sammenlignet med andre europeiske land Per Ove Eikeland, forsker, FNIHVORFOR LYKKES IKKE NORGE OG SVERIGE MED Å STYRKE POLITISK-ADMINISTRATIV KOORDINERING AV DET NORSKE OG SVENSKE ENERGISYSTEMET?
Internseminar, 17.06.2009

Hvorfor havarerte forslaget om norsk-svensk TSO? - Hva kan vi lære av dette? Tor Håkon Inderberg, forsker, FNI

Hvorfor ble man ikke enige om et felles system i 2006? - Hva kan vi lære av dette? Elin Lerum Boasson, forsker, FNIEUS SATSNING PÅ FORNYBAR ENERGI: MULIGHETER OG PROBLEMER?
Åpent CANES-seminar, 17.06.2009

Hvor står EUs klima- og energipolitikk nå? Martin Skylv, Ambassaderåd, Europakommisjonens delegasjon i Oslo

EUs klimapakke: Fra sprikende staur til skreddersøm? Jørgen Wettestad, seniorforsker, FNI

Samspill i EUs politikk - konsekvenser for EUs målsetning om 20% fornybar energi? Utfordringer for norske energiaktører. Per Ove Eikeland, forsker, FNI

Hva betyr EU-politikken for utviklingen av norsk fornybar energi-bransje? Elin Lerum Boasson, forsker, FNI

Hvilke muligheter gir EUs nye RES-direktiv for flernasjonalt fornybar energi-samarbeid? Claes Hedenström, Senior Advisor, Energy Policy, Vattenfall; President, Renewable Energy Ceritificate System (RECS)

EUs fornybarmål - muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje. Steinar Bysveen, Administrerende direktør, EBL

Fornybardirektivet og muligheter for Norge. Unni Berge, ZEROER EUS VEIER URANSAKELIGE – ELLER FORSTÅR VI BETINGELSENE FOR PÅVIRKNING AV NASJONALE ENERGIAKTØRER
Internseminar 10.11.2008

A New Dawn for Electricity? Unpacking the Role of Changing EU and National Governance. Powerpoint-presentation av Måns Nilsson.

Skogsindustrin vänder ett nytt blad. Powerpoint-presentation av Karin Ericsson och Lars Nilsson.

Påvirkningsparadokser – om hvordan europeisk utvikling blir omformet i møte med nasjonale aktører og tradisjoner. Powerpoint-presentasjon av Elin Lerum Boasson.

Energisektorens muligheter for å tilpasse seg et endret klima: En vurdering av tilpasningskapasitet. Powerpoint-presentasjon av Tor Håkon Inderberg.

Norsk-svensk koordinering innen i energisektoren. Powerpoint-presentasjon av Elin Lerum Boasson.EUS ENERGI- OG KLIMAPOLITIKK: KOBLINGER TIL UTVIKLINGSTREKK I DE NORSKE OG SVENSKE ENERGISYSTEMENE
Internseminar 21.05.2008)

EUs energiinfrastrukturpolitikk – endringer i politisk dynamikk fra andre til tredje energimarkedspakke. Powerpoint-presentasjon av Per Ove Eikeland.

EUs nye miljøsubsidiepolitikk: Hva er de viktigste endringene? Hvilke interesser har fått gjennomslag? Powerpoint-presentasjon av Karoline Hægstad Flåm.

EU policy development – renewable energy policy. Powerpoint-presentation av Måns Nilsson, Lars J. Nilsson och Karin Ericsson.

EUs kvotesystem og energi-intensiv industri: Blir 'taperne' vinnere? Powerpoint-presentasjon av Jørgen Wettestad.

Endringer blant norske energiprodusenter – Hvorfor har de satset mye på fjernvarme og en del på vind og småkraft etter 2008? Powerpoint-presentasjon av Elin Lerum Boasson.

Skogsindustrins vägval i en klimatbegränsad värld. Powerpoint-presentation av Karin Ericsson, Lars J. Nilsson, Måns Nilsson och Christian Stenqvist.FORSKNINGSOPPLEGGET FOR CANES' STUDIER AV POLITIKKUTVIKLING PÅ EU-NIVÅ
Internseminar 20.11.2007

EUs kvotesystem og 'windfall profits' – Et problem i ferd med å løses? Powerpoint-presentasjon av Jørgen Wettestad.

EUs statsstøtte-regler for miljø: Hvordan virker disse inn på nordiske energi- og industriaktører? Powerpoint-presentasjon av Karoline Hægstad Flåm.

EU policy for renewable sources of energy: Implications for producers and basic industries. Powerpoint-presentation av Lars J. Nilsson.

EUs energiinfrastrukturpolitikk: Har konsumentene tapt og hvorfor? Powerpoint-presentasjon av Per Ove Eikeland.HVORDAN JOBBER ENERGIPRODUSENTER OG ENERGIINTENSIV INDUSTRI FOR Å PÅVIRKE UTVIKLINGEN AV EU-POLITIKK
Internseminar 20.11.2007

Hvordan jobber Norsk Industri for å påvirke utviklingen av EUs klima- og energipolitikk? Powerpoint-presentasjon av Sindre Finnes.EUS ENERGI- OG KLIMAPOLITIKK: KOBLINGER TIL UTVIKLINGSTREKK I DE NORSKE OG SVENSKE ENERGISYSTEMENE
Internseminar 21.05.2008

EUs energiinfrastrukturpolitikk – endringer i politisk dynamikk fra andre til tredje energimarkedspakke. Powerpoint-presentasjon av Per Ove Eikeland.

EUs nye miljøsubsidiepolitikk: Hva er de viktigste endringene? Hvilke interesser har fått gjennomslag? Powerpoint-presentasjon av Karoline Hægstad Flåm.

EU policy development – renewable energy policy. Powerpoint-presentation av Måns Nilsson, Lars J. Nilsson och Karin Ericsson.

EUs kvotesystem og energi-intensiv industri: Blir 'taperne' vinnere? Powerpoint-presentasjon av Jørgen Wettestad.

Endringer blant norske energiprodusenter – Hvorfor har de satset mye på fjernvarme og en del på vind og småkraft etter 2008? Powerpoint-presentasjon av Elin Lerum Boasson.

Skogsindustrins vägval i en klimatbegränsad värld. Powerpoint-presentation av Karin Ericsson, Lars J. Nilsson, Måns Nilsson och Christian Stenqvist.ENERGIBRANSJEN – NORGES SVAR PÅ KLIMAUTFORDRINGEN
EBL-seminar, 04.09.2008

Byr EUs nye klima- og energipolitikk på problemer eller muligheter for Norge? Powerpoint-presentasjon av Per Ove Eikeland.CANES
c/o Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: +47 67111900 / E-post: post (+@fni.no)