The Fridtjof Nansen Institute
Forside 
Om CANES 
Analyser 
Media 
Partnere 
Kontakt 

    English version


StatnettCANES-PARTNERNE:

Statnett


Profil

Statnett SF er et norsk statsforetak underlagt Olje- og energidepartementet. Foretaket er ansvarlig for drift av og investeringer i det sentrale strømnettet, inkludert utenlandsforbindelsene. Statnetts hovedmål er å legge forholdene til rette for kraftmarkedet og sørge for pålitelig overføring av elektrisk kraft. Gjennom sin virksomhet skal foretaket:
   sikre kvalitet på lang sikt gjennom utvikling av sentralnettet.
   sikre kvalitet på kort sikt gjennom å koordinere produksjon og forbruk av elektrisitet.
   tilby tilgang til transportnettet på like vilkår for alle gjennom å administrere sentralnettsordningen.
   sørge for tilgjengelige transportveier gjennom godt vedlikehold.


Kontakt

Statnett
Postboks 5192 Majorstuen
0302 Oslo, Norge
Tel: +47 22527000
Fax: +47 22527001
E-post: firmapost@statnett.no
www.statnett.no

Kontaktperson: Jan Bråten / E-post: jan.braten@statnett.no


CANES-partnerne:

Fridtjof Nansen Institute
Fridtjof Nansens Institutt

Stockholm Environmental Institute
Stockholm Environmental Institute

Lunds Tekniska Högskola
Lunds Tekniska Högskola

Energi Norge  
Energi Norge

Norsk Industri
Norsk Industri

Statkraft
Statkraft

Statnett  
Statnett

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät

Vattenfall
Vattenfall


CANES
c/o Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: +47 67111900 / E-post: post (+@fni.no)