The Fridtjof Nansen Institute
Forside 
Om CANES 
Analyser 
Media 
Partnere 
Kontakt 

    English version

ANALYSER:

EUs statsstøttepolitikk


'EU Environmental State Aid Policy: Wide Implications, Narrow Participation?' Artikkel av Karoline Hægstad Flåm i Environmental Policy and Governance, Vol 19, No 5, 2009, pp. 336-349.

'EU Environmental State Aid Policy: Wide Implications, Narrow Participation?' Rapport av Karoline Hægstad Flåm. FNI-rapport 13/2008. Lysaker, FNI, 2008, 25 p.

'EUs nye miljøsubsidiepolitikk: Hva er de viktigste endringene? Hvilke interesser har fått gjennomslag?' Powerpoint-presentasjon av Karoline Hægstad Flåm, Mai 2008.

'Reforming EU Environmental State Aid Policy: Who will Gain and Who will Lose?'. Arbeidsnotat av Karoline Hægstad Flåm, November 2007.

'EUs statsstøtte-regler for miljø: Hvordan virker disse inn på nordiske energi- og industriaktører?' Powerpoint-presentasjon av Karoline Hægstad Flåm, November 2007.

Eksterne ressurser:

Politikk og regelverk
 EUs statsstøttepolitikk – sentrale dokumenter (Europakommisjonen)CANES
c/o Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: +47 67111900 / E-post: post (+@fni.no)