The Fridtjof Nansen Institute
Forside 
Om CANES 
Analyser 
Media 
Partnere 
Kontakt 

    English version


ANALYSER:

Svensk klimat- och energipolitik


Lobbying During the Revision of the European Emissions Trading System: Easier for Swedish Industrial Insiders than for Norwegian Outsiders? Rapport av Kadri Miard. FNI-rapport 3/2011. Lysaker, FNI, 2011, 93 p.

Vad driver klimatomställning i svensk energisektor? Powerpoint-presentation av Måns Nilsson och Lars J. Nilsson, Februari 2011.

Nettpolitikk i Norge og Sverige – Robust distribusjonsnett eller effektiv drift? Powerpoint-presentasjon av Tor Håkon Inderberg, Februar 2011.

Koordinering og konflikt i det nordiske energisamarbeidet – hvordan påvirkes samarbeidet av EU? Powerpoint-presentasjon av Per Ove Eikeland, Februar 2011.

New energy strategies in the Swedish pulp and paper industry—The role of national and EU climate and energy policies. Artikel av Karin Ericsson, Lars J. Nilsson och Måns Nilsson i Energy Policy, 20 January 2011.

Rammebetingelser for utbygging av fornybar energi i Norge, Sverige og Skottland: Sammenligning av faktorer som motiverer og modererer investeringer. Rapport av Inga Fritzen Buan, Per Ove Eikeland og Tor Håkon Inderberg. FNI-rapport 6/2010. Lysaker, FNI, 2010, 125 p.

New Dawn for Electricity? EU Policy and the Changing Decision Space for Electricity Production in Sweden. Rapport av Måns Nilsson. FNI-rapport 11/2009. Lysaker, FNI, 2009, 32 p.

'Hvorfor havarerte forslaget om norsk-svensk TSO? - Hva kan vi lære av dette?' Powerpoint-presentasjon av Tor Håkon Inderberg, Juni 2009.

'Hvorfor ble man ikke enige om et felles system i 2006? - Hva kan vi lære av dette?' Powerpoint-presentasjon av Elin Lerum Boasson, Juni 2009.

'Regulative Change Targeting Energy Performance of Buildings in Sweden: Key Drivers and Main Implications'. Rapport av Bente Beckstrøm Fuglseth. FNI-rapport 2/2009. Lysaker, FNI, 2009, 23 p.

A New Dawn for Electricity? Unpacking the Role of Changing EU and National Governance. Powerpoint-presentation av Måns Nilsson, November 2008.

Skogsindustrin vänder ett nytt blad. Powerpoint-presentation av Karin Ericsson och Lars Nilsson, November 2008.

'Driving Forces and Barriers to Improved Energy Performance of Buildings: An Analysis of Energy Performance of Swedish Buildings, 2000-2006'. Rapport av Bente Beckstrøm Fuglseth. FNI-rapport 5/2008. Lysaker, Norge, Fridtjof Nansens Institutt, 2008, 92 p.

Skogsindustrins vägval i en klimatbegränsad värld. Powerpoint-presentation av Karin Ericsson, Lars J. Nilsson, Måns Nilsson och Christian Stenqvist, Maj 2008.


Relevant bakgrundsforskning (producerat före CANES)

'Policy Instruments and Industrial Responses – Experiences From Sweden'. Papper av B. Johansson, G. Modig och L.J. Nilsson, presenterat vid konferensen European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE) 2007 Summer Study, La Colle sur Loup, France.

'The Role of Assessments and Institutions for Policy learning: A Study on Swedish Climate and Nuclear Policy Formation'. Artikel av M. Nilsson i Policy Sciences, Vol 38, 2006, pp. 225-249.

'Learning, Frames and Environmental Policy Integration: The Case of Energy Policy in Sweden'. Artikel av M. Nilsson i Environment and Planning C: Government and Policy, Vol 23, 2005, pp. 207-226.CANES
c/o Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: +47 67111900 / E-post: post (+@fni.no)