The Fridtjof Nansen Institute
Forside 
Om CANES 
Analyser 
Media 
Partnere 
Kontakt 

    English version


Svenska KraftnätCANES-PARTNERNE:

Svenska Kraftnät


Profil

Svenska Kraftnät (SvK) är ett statligt affärverk som sköter det svenska stamnätet (400 och 220 kV) för elöverföring och är även sytemansvariga för elkraft och gas i Sverige. Vidare är SvK vägledande myndighet för dammsäkerhetsfrågor. Se vidare www.svk.se.


Klimat och relevante aktiviteter

Svenska Kraftnät är intresserade av klimatfrågor och dess påverkan på vår verksamhet. Speciellt viktigt är detta för Sveriges framtida dammsäkerhet.


Roll i CANES

CANES är ett intressant projekt som vi räknar med skall ge oss bättre insikt i hur hanteringen av klimatfrågan sker i Europa.


Kontakt

Svenska Kraftnät
Box 526
162 15 Vällingby, Sverige
Tel: +46 (0)8 7397800
Fax: +46 (0)8 378405
E-post: info@svk.se
www.svk.se

Kontaktperson: Ulf Moberg / ulf.moberg@svk.se


CANES-partnerne:

Fridtjof Nansen Institute
Fridtjof Nansens Institutt

Stockholm Environmental Institute
Stockholm Environmental Institute

Lunds Tekniska Högskola
Lunds Tekniska Högskola

Energi Norge  
Energi Norge

Norsk Industri
Norsk Industri

Statkraft
Statkraft

Statnett  
Statnett

Svenska Kraftnät
Svenska Kraftnät

Vattenfall
Vattenfall


CANES
c/o Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: +47 67111900 / E-post: post (+@fni.no)