The Fridtjof Nansen Institute
Home 
Project  
Public participation 
Hearing 
Links 
Contact 

Miljøkonsekvensutredning av handelsavtale mellom Norge og Kina

Miljøkonsekvensutredning av handelsavtale mellom Norge og Kina> Information in English

Den endelige rapporten fra prosjektet –Environmental Impacts of a Free Trade Agreement between China and Norway – ble publisert i januar 2012.

En gruppe kinesiske forskere har bidratt med en rapport om kinesiske perspektiver på forhandlingene, i tillegg til et forslag til liste over miljø-varer.

Rapporten fra forprosjektet kan lastes ned her.


Kina og Norge forhandler en frihandelsavtale basert på en bilateral avtale (Memorandum of Understanding) og en forstudie (Feasibility Study, 2008). Miljøkonsekvensutredningen skal bidra til en bedre forståelse av de miljømessige konsekvensene av en slik frihandelsavtale og foreslå tiltak for å redusere potensielle negative miljøkonsekvenser og styrke potensielle positive miljøkonsekvenser.

Forstudien har beskrevet det forventede forhandlingsresultatet som følger:

"A possible FTA between China and Norway would be expected to eliminate tariffs on substantially all the trade between the two countries and addressing non-tariff measures, while taking into account sensitivities on both sides. … Further liberalisation of trade in services between the two countries should be aimed at creating mutual beneficial and tailor made solutions for China and Norway. In relation to investment, the future FTA between China and Norway would result in greater transparency of regulations and laws that affect both direct and portfolio foreign investments, more liberalised regimes which will facilitate investments in each country, and a more stable policy framework for investors."

Prosjektet har vært utført av Vista Analyse og Fridjof Nansens Institutt, og har vært delt i et forprosjekt og et hovedprosjekt.

Oppdragsgiver har vært Miljøverndepartementet.
Top
 PROSJEKTPARTNERE


Fridtjof Nansen Institute


Vista AnalyseFridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)