contents.gifindex.gifprev1.gifnext1.gif

NKK Corporation, Ship & Marine Structure Lab., Tsu Research Laboratories

NKK Corporation, Ship & Marine Structure Lab., Tsu Research Laboratories,

Engineering Research Center.

1, Kumozu-Kokan-Cho, Tsu City, Mie-ken. 514-0301, Japan

Kamesaki Kazuhiko

tel: +81-59-246-3031

fax: +81-59-246-2790

e-mail: kkamesak@lab.tsu.nkk.co.jp

Susumu Kishi

Yutaka Yamauchi