contents.gifindex.gifprev1.gifnext1.gif

Norwegian Shipowners Association

Norwegian Shipowners Association, Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo, Norway

tel: 22401500

fax: 22401580

Telle Nils

tel: 22401569