The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

FNI med nye Russlandsbilder

Russlandsbilder(21.02.2007) Fagbokforlaget gir i disse dager ut kronikksamlingen Russlandsbilder, redigert av FNI-forskerne Lars Rowe og Geir Hønneland. Boken tar for seg den allmenne politiske utviklingen i Russland, samt de norsk-russiske forbindelsene i nord på områder som fiskeri og jurisdiksjon i Barentshavet, energi, helse og miljø.

Boken er delvis en oppfølging av kronikksamlingen Vårt bilde av russerne som FNI fikk utgitt i 2002. Den bokens uttalte ambisjon var å korrigere det fremherskende bildet av Russland og russere som hadde var blitt presentert i norsk offentlighet etter Sovjetunionens oppløsning. Mye har skjedd siden 2002, men ifølge Lars Rowe og Geir Hønneland er behovet for å nyansere vårt bilde av Russland og russere uforandret, og det ønsker de med den nye kronikksamlingen å bidra til.

Tekstene i bokens første del tar for seg den generelle politiske utviklingen i Russland, spesielt demokratiets kår og vekstbetingelsene for det russiske sivile samfunnet. Den andre delen omhandler jurisdiksjonsspørsmål og forvaltningen av fiskeressursene i Barentshavet. Bokens siste del er viet ulike samarbeidsflater mellom Norge og Russland innenfor miljø, helse og energi, ikke minst erfaringer høstet i møtet mellom de to kulturene.

Bokens 25 kronikker er skrevet av ni medarbeidere ved FNIs Nordområde- og Russlandsprogram (Geir Hønneland, Leif Christian Jensen, Anne-Kristin Jørgensen, Jørgen Holten Jørgensen, Arild Moe, Kristine Offerdal, Lars Rowe, Pål Skedsmo og Olav Schram Stokke), to artikler også med bidrag fra forskere ved ECON Analyse og Institutt for forsvarsstudier. Alle kronikkene har vært på trykk i norske aviser. Boken er illustrert med fotografier fra Murmansk tatt av Ruth Helen Thorheim.
Del:
Mer informasjon:
   Se Fagbokforlagets nettsted for mer informasjon og bestillinger
   Les mer om FNIs Nordområdeforskning
Opp
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)