The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

Ny bok: Den nye nordområdepolitikken

Den nye nordområdepolitikken(18.12.2007) Fagbokforlaget utgir i dag Den nye nordområdepolitikken: Barentsbilder etter årtusenskiftet skrevet av FNI-forskerne Geir Hønneland og Leif Christian Jensen. Denne innføringsboken i norsk nordområdepolitikk gir en analytisk og strukturert oversikt over debattene og de politiske prosessene som på få år har ført Nordområdene helt til topps på den politiske dagsordenen.

Boken beskriver begivenhetene fra årtusenskiftet fram til 2007 og gir en oversikt over de offentlige debattene som har rammet inn politikkutformingen. I tillegg til den generelle nordområdepolitikken fokuserer boken særlig på petroleumspolitikk, fiskeriforvaltning og vern av det nordlige havmiljøet.

Boken viser bl.a. hvordan fokuset for nordområdepolitikken har flyttet seg fra land til vann. 'Barentsbegeistringen' på begynnelsen av 90-tallet førte til opprettelsen av Barentssamarbeidet med temaer som næringsutvikling, atomopprydning og kamp mot smittsomme sykdommer i sentrum. Dette er bl.a. beskrevet i FNI-boken Barentsbrytninger fra 2005. I den nye nordområdepolitikken, derimot, er det Barentshavet og naturressursene der som står i sentrum.

Mens boken påpeker hvordan norsk russlandspolitikk har ligget mer eller mindre fast siden Sovjetunionens sammenbrudd, avslutter den med å vise til tegn på at en omlegging kan være på vei. Med et Russland som igjen er på fote økonomisk og viser klare stormaktsambisjoner, hører man i Norge stadig oftere, og nå også fra UDs ledelse, at det er på tide at russerne i større grad selv tar ansvar for samfunnsoppgaver Norge har bidratt til i halvannet tiår.

Den nye nordområdepolitikken er den andre i en serie på i alt tre bøker om nyere norsk nordområdepolitikk, skrevet av FNI-forskere og utgitt på Fagbokforlaget. Den første, Russlandsbilder, utkom i mars 2007, mens den siste, Småstat og energistormakt: Norsk maktutøvelse i de nordlige havområder, er planlagt utgitt våren 2008.
Del:
Mer informasjon:
   Se Fagbokforlagets nettsted for bestillinger
   Les mer om FNIs nordområdeforskning (på engelsk)
   Last ned FNIs brosjyre om instituttets nordområdeforskning (PDF, på norsk)
Opp
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)