The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

Hvordan implementere bønders rett til sortsmangfold og genressurser i Norge?

Photo: Erik Evenrud(30.01.2009) Dette var tema for et heldagsseminar på FNI 28. januar som samlet 60 deltakere fra myndigheter, bondestand, planteforedling, såvareproduksjon og -omsetting, frivillige organisasjoner og akademia.

Norge ratifiserte FAOs internasjonale plantetraktat i 2004, og har ledet an i bestrebelsene for å styrke bønders rett til sortsmangfold og genressurser, slik de er nedfelt i traktaten.

FNIs seniorforsker Regine Andersen la frem utkast til rapport om situasjonen for bønders rettigheter til sortsmangfold og genressurser i Norge, samt hindringer og muligheter for framgang på dette området. Med utgangspunkt i hennes foreløpige funn diskuterte seminardeltakerne hvordan forpliktelsene om å ivareta bøndenes rettigheter best kan gjennomføres. Innspillene fra seminaret blir innarbeidet i den endelige rapporten som vil foreligge i september. Lenke til den endelige utgave av rapporten ('Farmers' Rights in Norway – A Case Study') vil da bli lagt ut på denne siden.

Seminaret var organisert i samarbeid mellom Fridtjof Nansens Institutt, Norsk genressursenter og Landbruks- og matdepartementet.


PRESENTASJONER

Åpningsinnlegg
v/Ola T. Heggem, Statssekretær, Landbruks- og matdepartementet

Plantetraktaten og bønders rettigheter i Norge: Resultater fra en forsknings- rapport om status og utfordringer
v/Regine Andersen, Seniorforsker, FNI
(OBS: En del bilder er fjernet fra presentasjonen, av plasshensyn)

Erfaringer med bruk av sortsmangfold i jordbruket
v/ Johan Swärd, Bonde, Brandbu

Synspunkter på bønders rettigheter til sortsmangfold og genressurser i Norge
v/Magne Gullord, Daglig leder, Graminor

Mattilsynets arbeid med såvareforskriften i lys av endringer om bevaringsverdige sorter
v/Kåre Oskar Larsen, Seksjonssjef, Seksjon for Planter, Økologi og GM, Mattilsynet

Gjennomføring av Plantetraktatens bestemmelser om bevaring og bærekraftig bruk av sortsmangfoldet i lys av bønders rettigheter
v/Åsmund Asdal, Seniorrådgiver, Norsk genressurssenter

Gjennomføring av Plantetraktens bestemmelser om et multilateralt system for tilgang til plantegenetiske ressurser og fordeling av godene
v/Grethe Helene Evjen, Seniorrådgiver, Landbruks- og matdepartementet

Hvordan styrke bønders deltakelse i nasjonale beslutningsprosesser mht. regelverksutforming og saksbehandling
v/Eli Reistad, Første nesteleder, Bondelaget

Norsk støtte til bønders rettigheter i Sør
v/Bell Batta Torheim, Prosjektkoordinator, Utviklingsfondet
Del:
Mer informasjon:
   Invitasjonen til seminaret med program (PDF)
   www.farmersrights.org - Ressursider om bønders rettigheter
   Informasjonsbrosjyre om FNIs Farmers' Rights Projects (PDF)
   Informasjon om FNIs forskning om biologisk mangfold og biosafety
Opp
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)