The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

EUs satsning på fornybar energi: Muligheter og problemer?

EUs satsning på fornybar energi: Muligheter og problemer?(17.06.2009) EUs omfattende pakke av klima- og energidirektiver skal nå gjennomføres både i Norge og i våre naboland. Hva er egentlig konsekvensene av EUs politikk for utviklingen av fornybar varme og kraft i Norden? Dette var tema for et seminar på Polhøgda i dag.

Etter en oppdatering fra Europakommisjonens Martin Skylv om hvor arbeidet med å implementere klima- og energipakken står, belyste FNI-forskerne Jørgen Wettestad, Per Ove Eikeland og Elin Lerum Boasson konsekvensene av EUs politikk for energisektoren i Norge og Norden, med særlig fokus på utviklingen av fornybar varme og kraft.

Videre presenterte Claes Hedenström fra Vattenfall/RECS sitt syn på hvilke muligheter EUs fornybar energi-politikk vil gi for flernasjonalt samarbeid. Til slutt presenterte Steinar Bysveen fra Energibedriftenes Landsforening (EBL) og Unni Berge fra ZERO sine respektive syn på hvilke muligheter og problemer EUs fornybarpolitikk vil kunne gi for norsk energibransje.

Seminaret ble arrangert som en del av det norsk-svenske prosjektet Climate Change Altering Nordic Energy Systems (CANES). CANES finansieres hovedsakelig av Norges forskningsråd, ledes av FNI og består forøvrig av Stockholm Environment Institute, Lunds Tekniska Högskola, EBL, Norsk Industri, Statkraft, Statnett, Svenska Kraftnät og Vattenfall.


PRESENTASJONER

Hvor står EUs klima- og energipolitikk nå?
v/ Martin Skylv, Ambassaderåd, Europakommisjonens delegasjon i Oslo

EUs klimapakke: Fra sprikende staur til skreddersøm?
v/ Jørgen Wettestad, seniorforsker, FNI

Samspill i EUs politikk - konsekvenser for EUs målsetning om 20% fornybar energi? Utfordringer for norske energiaktører
v/ Per Ove Eikeland, forsker, FNI

Hva betyr EU-politikken for utviklingen av norsk fornybar energi-bransje?
v/ Elin Lerum Boasson, forsker, FNI

Hvilke muligheter gir EUs nye RES-direktiv for flernasjonalt fornybar energi-samarbeid?
v/ Claes Hedenström, Senior Advisor, Energy Policy, Vattenfall; President, Renewable Energy Ceritificate System (RECS)

EUs fornybarmål - muligheter og utfordringer for norsk og nordisk energibransje
v/ Steinar Bysveen, Administrerende direktør, EBL

Fornybardirektivet og muligheter for Norge
v/ Unni Berge, ZERO
Del:
Mer informasjon:
   Program for seminaret
   Nettstedet til prosjektet CANES (Climate change Altering Nordic Energy Systems)
   Presentasjon av FNIs forskning om europeisk energi-, klima- og miljøpolitikk (på engelsk)
   Kontaktperson: Elin Lerum Boasson
Opp
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)