The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

Marine biobanker og patenter i fiskeoppdrettssektoren

Marine biobanker og patenter i fiskeoppdrettssektoren(19.08.2009) Hvilke rettighetsspørsmål er knyttet til marine biobanker, slik som f.eks. Marbank i Tromsø? Dette var hovedtemaet for et seminar arrangert på Polhøgda i går, hvor også de siste utviklingstrekkene innenfor patentretten med aktualitet for fiskeoppdrettssektoren ble diskutert.

Regjeringen er i ferd med å lansere en strategi for marin bioprospektering. I denne forbindelse gjennomfører FNI et forskningsprosjekt som analyserer rettighetsspørsmål knyttet til marine biobanker. Prosjektet har et særlig fokus på Marbank i Tromsø.

Resultater fra prosjektet ble presentert av FNIs seniorforsker og jurist Morten Walløe Tvedt, med etterfølgende kommentarer fra Fiskeri- og kystdepartementet v/Avdelingsdirektør Christina Abildgaard, og Marbank v/Prosjektleder Kjersti Lie Gabrielsen.

Samtidig er patentretten stadig aktuell for innovasjon i fiskeoppdrettssektoren, og Tvedt presenterte også, sammen med kollega og seniorforsker Kristin Rosendal, flere FNI-prosjekter knyttet til dette, og de nyeste resultatene fra disse prosjektene.

De fleste presentasjonene er tilgjengelig for nedlastning nedenfor.
Del:
PRESENTASJONER

Den rettslige situasjonen for Marbank og andre marine genbanker i Norge
v/ Morten Walløe Tvedt, Seniorforsker, FNI

Marine biobanker og patenter i fiskeoppdrettsektoren: Kommentarer fra FKD
v/ Christina Abildgaard, Avdelingsdirektør, Fiskeri- og kystdepartementet

Forhold knyttet til rettslig situasjon for Marbank
v/ Kjersti Lie Gabrielsen, Prosjektleder, Marbank

Presentasjon av prosjekt: Stimulating Sustainable Innovation in Aquaculture
v/ Kristin Rosendal, Seniorforsker, FNI

Patenter innenfor den marine sektoren i Norge og EPO/EU
v/ Morten Walløe Tvedt, Seniorforsker, FNIMer informasjon:
    Program for seminaret
    Rapporten store deler av seminaret bygget på:
Morten Walløe Tvedt og Peter Johan Schei (med kapittel 6 skrevet av Marbank): Den rettslige situasjonen for MARBANK og andre marine biobanker i Norge. FNI-rapport 6/2009 (PDF)
    Presentasjon av FNIs forskning om biologisk mangfold og rettigheter til genetiske ressurser (på engelsk)
    Kontaktperson: Morten Walløe Tvedt
Opp
 Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med fokus på internasjonalt miljø-, energi- og ressursforvaltningssamarbeid.

Instituttet har bl.a. markert seg som et kunnskapssenter for juridisk og samfunnsvitenskapelig forskning på genetiske ressurser og patentrett samt andre rettslige og politiske systemer for bevaring og bruk av biologisk mangfold.  Les mer (på engelsk) >Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)