The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

CANES på Energitinget: Hvordan påvirker EU den nordiske energisektoren?

CANES (Climate change Altering Nordic Energy Systems)(26.03.2010) På Sveriges Energiting i Stockholm 17. mars, organiserte det FNI-ledede CANES-prosjektet en egen, godt besøkt sesjon om hvordan norsk og svensk energisektor påvirkes av EUs politikk.

Sesjonen, som hadde tittelen Europeisk politikk og våre energisystemer: Mer makt til Brussel? så på utviklingen og konsekvensene av EUs klima- og energipolitikk, med fremlegging av de siste forskningsresultatene fra det statsvitenskapelige forskningsprosjektet CANES, såvel som refleksjoner og innspill fra sentrale industri- og myndighetsaktører i norsk og svensk energisektor.


PROGRAM:

EUs nye klima og energipolitikk: Likheter, forskjeller og forklaringer
v/ Jørgen Wettestad (Fridtjof Nansens Institutt)

EU-politikkens gjennomføring i Sverige
v/ Pernilla Winnhed (Näringsdepartmentet)

Policyeffekter og strategiske valg i industrien: Skogbruk og elektrisitetssektoren
v/ Måns Nilsson (Stockholm Environment Institute) og Karin Ericsson (Lunds Tekniska Högskola)

Industriperspektiv på EUs klima- og energipakke: Vattenfall
v/ Göran Svensson (Vattenfall)

EU-politikken og det nordiske kraftnettet: Perspektiv fra Statnett
v/ Øystein Mørk (Statnett)

Politikken i en klimatnøytral fremtid
Paneldebatt ledet av Lars J. Nilsson (Lunds Tekniska Högskola)

Del:
OM CANES

CANES
(Climate change Altering Nordic Energy Systems) er et norsk-svensk forskningsprosjekt som søker å bedre forståelsen av hvordan Nordens energimarked og -infrastruktur påvirkes av eksisterende og fremtidig klimapolitikk på EU- og nasjonalt nivå.

CANES-konsortiet koordineres av Fridtjof Nansens Institutt (FNI), og består dessuten av Stockholm Environment Institute og Lunds Tekniska Högskola og de seks industripartnerne Energi Norge, Norsk Industri, Statkraft, Statnett, Svenska Kraftnät og Vattenfall.

Prosjektet finansieres av RENERGI- og NORKLIMA-programmene i Norges forskningsråd, med tilleggsfinansiering fra prosjektets industripartnere. Prosjektet er et såkalt
kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB), noe som bl.a. forutsetter et tett samarbeid mellom forskningsmiljø og brukere for å sikre prosjektets og FoU-resultatenes næringsrelevans.

Prosjektet startet i 2007 og forventes avsluttet i slutten av 2010.
Mer informasjon:
   CANES' nettsted
   Kontaktperson: Jørgen Wettestad (Prosjektleder)
Opp
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)