The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

Nordområdene – hva nå?

Nordområdene - hva nå? Av Geir Hønneland og Lars Rowe(08.04.2010) Er tiden for norsk bistand til Russland endelig forbi? Ser vi starten på et kappløp om ressursene i de nordlige havområder? Driver Russland rovfiske på den viktigste fellesressursen til havs? Dette er sentrale spørsmål som stilles i en ny bok fra FNI: Nordområdene – hva nå?

Nordområdene er ett av de nye fyndordene i norsk politikk etter årtusenskiftet. Globalt snakkes det om kappløpet om Arktis, regionalt om Norge i geopolitisk krysspress mellom stormaktene i nord, og lokalt om forventningene til storsatsing i Nord-Norge. Alt dette er nordområdepolitikk.

I en ny bok kommenterer FNI-forskerne Geir Hønneland og Lars Rowe kontaktflatene med Russland i nord samt havrettslige og geopolitiske utfordringer i området. Forfatterne stiller noen kritiske spørsmål, blant annet om det er riktig at Norge opprettholder betydelig økonomisk støtte til Russland nå når den russiske økonomien har kommet på fote, og landet igjen ruster opp i nord. De diskuterer grensene for hva som bør defineres som nordområdepolitikk på det innenrikspolitiske plan, og setter spørsmålstegn ved framstillingen av nordområdene som rettsløst åsted for stormaktenes politiske spill.

Nordområdebiblioteket

Nordområdene – hva nå? er første bind i bokserien Nordområdebiblioteket, som utgis på Tapir akademisk forlag, med Hønneland og Rowe som serieredaktører. Bokserien er tenkt å gi forskningsbaserte innspill til debatten om norsk og internasjonal nordområdepolitikk. Kommende titler i serien er planlagt å omhandle temaer som demokratibygging og identitet i Barentsregionen, klima og sikkerhet i Arktis, russisk Svalbardpolitikk, og internasjonal fiskeripolitikk i nord.
Del:
Mer informasjon:
   Presentasjon av FNIs nordområdeforskning (på engelsk)
   Brosjyre om FNIs nordområdeforskning (PDF)
   Kontaktperson: Lars Rowe
Opp
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)