The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

- Delelinjeavtalen viktig for Norge og Arktis

Řystein Jensen(30.04.2010) Det at Norge og Russland har blitt enige om en delelinjeavtale solid forankret i folkeretten, er viktigere for Norge enn at den endelige grensen ikke følger Norges opprinnelige krav, mener forsker og havrettsjurist Øystein Jensen ved FNI.

'Norge og Russlands allerede gode naboskap til tross, det at grenser fastlegges, også til havs, er en viktig betingelse for fredelige relasjoner alle stater imellom. Det at det blir en avtale, og at den er forankret i den internasjonale havretten, er derfor langt viktigere for Norge enn at den endelige grensen vil følge det norske midtlinjekravet' sier Øystein Jensen.

'Gjennom dette sender ikke minst Russland et sterkt signal om at man tar folkeretten på alvor også i Arktis. Dette vil legge føringer også for andre tvister og uavklarte grenselinjer i Arktis,' mener Jensen.

Delelinjen i BarentshavetJensen tror også at en grenseavtale – i motsetning til det enkelte kommentatorer hevder – også vil bedre rammevilkårene for en effektiv miljø- og ressursforvaltning av området.

'Den endelige avtalen er imidlertid ikke offentliggjort i alle sine detaljer, og det er all grunn til å imøtese dette med spenning. Særlig interessant vil det bli å se avtalebestemmelsene som angår hvordan Norge og Russland skal forholde seg – i fellesskap og hver for seg – i tilfeller der olje- eller gassforekomster strekker seg over avgrensningslinjen, avslutter Jensen.

Øystein Jensens betraktninger omkring delelinjeavtalen er utdypet i kronikken 'Grensesprengende - og uklart' i dagens Dagens Næringsliv.
Del:

Mer informasjon:

   Les mer om forskningsprosjektet Norwegian Maritime Boundaries and the Rule of International Law
   Les mer om FNIs forskning om havpolitikk og havrett (på engelsk)
   Les mer om FNIs forskning om polar og russisk politikk (på engelsk)
   Last ned brosjyre om FNIs Nordområdeforskning (PDF, på norsk)
   Kontaktperson: Øystein Jensen
Opp
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)