The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

Genressurser og rettigheter: De siste utviklingene i forhandlingene om Access and Benefit Sharing (ABS) og i Den europeiske patentoprganisasjonen (EPO)

Madagascar periwinkle (symbol of the ABS Research Project) Photo: Arria BelliFNI's ABS Research Project(17.08.2010) Årets genressursseminar ved FNI fokuserte på utviklingen av et internasjonalt Access and Benefit-Sharing (ABS)-regime for genetiske ressurser, samt den siste utviklingen angående patentering av planter i Den europeiske patentorganisasjonen (EPO). Og ikke minst: Hvilken rolle kan Norge spille?

Forhandlingene om et mer detaljert system for Access and Benefit- Sharing (ABS) er inne i en avgjørende fase. Dagens Polhødgaseminar om genetiske ressurser tok derfor for seg ABS fra ulike perspektiver:
   En analyse av funksjonaliteten til utkastet til ABS-protokoll som foreligger etter forhandlingsmøtet i Montreal juli 2010.
   En hypotetisk case-studie av Norge som brukerland av genetiske ressurser.
   En case-studie av Kamerun som leverandørland av genetiske ressurser.

European Patent Organization (EPO) logoI tillegg ble utviklingen i Den europeiske patentorganisasjonen (EPO) ved de pågående klagebehandlingene om tomat- og brokkolipatentene, diskutert.

Seminaret diskuterte særlig hvilken rolle Norge kan spille i ABS-forhandlingene og i EPO.

De fleste presentasjonene fra seminaret er tilgjengelig for nedlastning nedenfor.

Del:

PRESENTASJONER

Funksjonalitet for utkastet til ABS-Protokoll – mellom Montreal og Montreal
v/ Morten Walløe Tvedt, Seniorforsker, FNI

Norge som brukerland av genressurser - En hypotetisk studie av rettsposisjoner og tilgjengelige virkemidler for å gjennomføre dem
v/ Ole Kristian Fauchald og Mortwen Walløe Tvedt, Seniorforskere, FNI

Case-studie av Kamerun som leverandørland: Muligheter for utbyttefordeling
v/ Kristin Rosendal, Seniorforsker, FNI

Utviklingen i EPO og i EU - Brokkoli og tomat - Soyamel
v/ Morten Walløe Tvedt, Seniorforsker, FNI

Patenter på planter og dyr
v/ Bell Batta Torheim, Rådgiver, UtviklingsfondetMer informasjon:
    Program for seminaret
    Presentasjon av FNIs forskning om biologisk mangfold og rettigheter til genetiske ressurser (på engelsk)
Opp
 Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
er et samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt med fokus på internasjonalt miljø-, energi- og ressursforvaltningssamarbeid.

Instituttet har bl.a. markert seg som et kunnskapssenter for juridisk og samfunnsvitenskapelig forskning på genetiske ressurser og patentrett samt andre rettslige og politiske systemer for bevaring og bruk av biologisk mangfold.  Les mer (på engelsk) >Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)