The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

Nordområdebiblioteket lansert

Geir Hønneland under lanseringen av Nordområdebiblioteket på Akademisk Kvarter 16/11-10(30.11.2010) På et vel beøkt seminar på Akademisk Kvarter i Tromsø 16. november lanserte FNIs Forskningsleder Geir Hønneland den nye bokserien Nordområdebiblioteket.

Nordområdepolitikk er både internasjonal storpolitikk, regionalt Barentssamarbeid og innenrikspolitisk satsing i nord. Bokserien Nordområdebiblioteket skal gi forskningsbaserte innspill til debatten på alle disse områdene.

Geir Hønneland er, sammen med FNI-kollega Lars Rowe, serieredaktører for Nordområdebiblioteket, som utgis at Tapir akademisk forlag.

Hønneland og Rowe har selv skrevet innledningsboken i serien – Nordområdene – hva nå? – hvor de kommenterer kontaktflatene med Russland i nord samt havrettslige og geopolitiske utfordringer i området. Forfatterne spør om det er riktig at Norge opprettholder betydelig økonomisk støtte til Russland nå når den russiske økonomien har kommet på fote, og landet igjen ruster opp i nord. Videre diskuterer de grensene for hva som bør defineres som nordområdepolitikk på det innenrikspolitiske plan, og setter spørsmålstegn ved framstillingen av nordområdene som rettsløst åsted for stormaktenes politiske spill.

I bok 2 i serien – Russisk Svalbardpolitikk: Svalbard sett fra den andre siden – ser Jørgen H. Jørgensen på hvilke politiske og økonomiske faktorer som ligger bak den russiske tilstedeværelsen på Svalbard.

I bok 3 – Russisk sivilsamfunn og norske hjelpere – diskuterer FNI-forsker Pål Wilter Skedsmo spørsmål som: Har norsk organisasjonsstøtte bidratt til polarisering mellom mellom russiske myndigheter og sivilsamfunnet? Er det riktig med fortsatt norsk støtte til sivilsamfunnet, og hvordan skal den i så fall utformes videre?

Nordområdebiblioteket

Disse tre første bøkene vil bli ytterligere presentert på det åpne seminaret Russisk svalbardpolitikk og russisk sivilsamfunn på Fridtjof Nansens Institutt 14. desember.

For 2011 arbeides det med fire nye titler, med temaer som klima og sikkerhet, fiskeriforvaltning og havrett. Ytterligere titler vil etter planen følge i 2012.
Share:

Mer informasjon:
   Last ned brosjyre om FNIs nordområdeforskning (PDF)
   Les mer om FNIs nordområdeforskning og nordområdepublikasjoner (på engelsk)
   Kontaktperson: Geir Hønneland
Top
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)