The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

Norsk genressursrett

Morten Walløe Tvedt: Norsk genressursrett(13.12.2010) På et seminar på Polhøgda i dag lanserte FNI-forsker og jurist Morten Walløe Tvedt sin nye bok Norsk genressursrett - Rettslige betingelser for innovasjon innenfor bio- og genteknologi. Boken representerer Norges første samlede fremstilling av jus og rettsregler av betydning for gener, genressurser og bioteknologi i Norge.

Det økonomiske potensialet til innovasjon innen bio- og genteknologi er meget stort, og derfor er jusen omkring rettigheter til og bruk av genetiske ressurser meget viktig for å skape og sikre verdier for fremtiden.

Norsk genressursrett er den første samlede fremstillingen av norske og internasjonale rettsregler som har betydning for gener, genressurser og bioteknologi i Norge. Den behandler problemstillinger i skjæringspunket mellom biologi, teknologi, innovasjon og jus innenfor de økonomisk viktige områdene genteknologi og bioteknologi.

Morten Walløe TvedtTematisk spenner boken over temaer som eiendomsrett (privat eiendomsrett, fellesretter og immaterialrett), forvaltningsrett, folkerett, internasjonal handelsrett, EØS-rett, miljørett, helserett og statsforfatningsrett. Det reises rettsfilosofiske og rettsøkonomiske spørsmål, og noen steder formuleres også rettssosiologiske spørsmål.

På dagens velbesøkte seminar Norsk genressursrett: Boklansering og seminar for biomangfoldåret presenterte Tvedt boken. I tillegg var det forberedte innlegg fra Avdelingsdirektør Nina Sæther fra Norsk genressurssenter, Seniorrådgiver Inger Holten fra Miljøverdepartementet og Seniorforsker Regine Andersen fra FNI omkring nylige utviklinger på ulike områder av betydning for genressursretten.

Share:
Mer informasjon:
   Program for seminaret
   For bokbestillinger, se Cappelen akademisk forlags nettsted
   Les mer om FNIs forskning om Biologisk mangfold og biosafety (på engelsk)
   Kontaktperson: Morten Walløe Tvedt
Top
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)