The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

Russisk svalbardpolitikk og russisk sivilsamfunn

Norge-Russland(14.12.2010) Norsk-russiske kontaktflater i nord er et sentralt forskningstema for FNI, og på et seminar i dag ble særlig to aspekter ved disse kontaktene satt under lupen: Russisk svalbardpolitikk og norsk støtte til russiske NGOer.

Geir HønnelandI sin innledning stilte FNIs forskningsleder Geir Hønneland først spørsmålet "Hva er nordområdepolitikk?", og viste hvordan forståelsen av dette har utviklet seg gjennom de siste tiårene, og hva som ligger inne i begrepet i dag. Videre ga Hønneland en oversikt over de norsk-russiske kontaktflatene i nord, og trendene i disse.

Som medredaktør for Nordområdebiblioteket, ga Hønneland også en presentasjon av denne nye bokserien, som bl.a. inkluderer de to helt nyutkomne bøkene om russisk svalbardpolitikk og det russiske sivilsamfunnet som de påfølgende presentasjonene på seminaret var basert på.

Jørgen Holten JørgensenI sin presentasjon av russisk svalbardpolitikk så Jørgen Holten Jørgensen på hvilke politiske og økonomiske faktorer som ligger bak den russiske tilstedeværelsen på Svalbard. Jørgensen er i dag rådgiver hos Riksantikvaren, men har i flere perioder arbeidet som russisktolk og Rådgiver for Sysselmannen på Svalbard, og også som forsker ved FNI.

Jørgensen mente at det i Russland fremdeles henger igjen en vag oppfatning av at Svalbard er strategisk viktig for Russland, men at man ikke lenger har særlig konkrete tanker om hvorfor. Jørgensen mente at så lenge Russland ikke oppfatter at deres tilstedeværelse på Svalbard blir truet, vil det skje svært lite i Barentsburg.

Pål Wilter SkedsmoI sin presentasjon om det russiske sivilsamfunn og dets norske velgjørere fastslo FNI-forsker Pål Wilter Skedsmo at russiske menneskerettighets- og miljø-NGOer fremdeles er under sterkt press fra myndigheter og næringsinteresser, og han mente at dette rettferdiggjør fortsatt norsk/vestlig støtte og prosjektarbeid. Imidlertid mente han det er viktig at støtten i fremtiden innrettes slik at den oppmuntrer til ytterligere nettverksbygging mellom ulike organisasjoner i det sivile samfunnet.

Skedsmo, som er sosialantropolog, baserer mange av sine resultater på feltarbeid blant miljø-NGOer i Nordvest-Russland.

Presentasjonene fra seminaret er tilgjengelige for nedlastning nedenfor.

Share:

PRESENTASJONER

Nordområdepolitikk og samarbeidsflatene med Russland
v/ Geir Hønneland, Forskningsleder, FNI

Russisk svalbardpolitikk: Svalbard sett fra den andre siden
v/ Jørgen Holten Jørgensen, Rådgiver, Riksantikvaren

Russisk sivilsamfunn og norske hjelpere
v/ Pål W. Skedsmo, Forsker, FNIMer informasjon:
   Program for seminaret
   Last ned brosjyre om FNIs nordområdeforskning (PDF)
   Les mer om FNIs nordområdeforskning og nordområdepublikasjoner (på engelsk)
   Bestillingsbrosjyre, Nordområdebiblioteket
Top
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)