The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

Klima- og energipolitikk: EU-kunnskap gir økt innflytelse

 (04.02.2011) 130 representanter fra norsk og svensk energibransje var samlet i Oslo i går for å lære om og diskutere hvordan EUs klima- og energipolitikk påvirker norsk energisektor og norsk-svensk energisamarbeid.

I løpet av det siste tiåret har EU kraftig økt sitt engasjement i klima- og energipolitikken. Under ledelse av Fridtjof Nansens Institutt har det samfunnsvitenskapelige forskningsprosjektet CANES undersøkt EUs betydning for norsk og svensk klimaomstilling. Prosjektet har også studert det energipolitiske samarbeidet mellom de to landene.

På prosjektets avslutningskonferanse Klimaomstilling av energisystemer: Nasjonale, nordiske og europeiske utfordringer i Oslo i går
ble hovedfunnene fra prosjektet presentert. Toppaktører fra både norsk og svensk energibransje diskuterte så sentrale politiske utfordringer – ikke minst samarbeidet mellom de to landene om utvikling av grønne sertifikater.

Hovedfunnene fra prosjektet er sammenfattet i brosjyren EUs klima- og energipolitikks betydning for Norge: EU-kunnskap gir økt innflytelse, og er i større detalj også presentert i presentasjonene som er lagt ut til nedlastning nedenfor.


CANES-konferanse 3.februar 2011
Debattpanelet om norsk-svensk energisamarbeid (f.v.): Agnar Aas (direktør, NVE), Tomas Kåberger (Generaldirektör, Energimyndigheten), Steinar Bysveen (konserndirektør, Statkraft), Eli Arnstad (styremedlem, vattenfall), Auke Lont (Konsernsjef, Statnett) og Mikael Odenberg (Generaldirektör, Svenska Kraftnät).

CANES-konferanse 3.februar 2011
Debattpanelet om klimaomstilling i norsk energisektor (f.v.): Ordstyrer Elin Lerum Boasson (FNI), Stein Lier-Hansen (administrerende direktør, Norsk Industri), Oluf Ulseth (administrerende direktør, Energi Norge), Lars Haltbrekken (leder, Norges Naturvernforbund), Liv Monica Stubholt (administrerende direktør, Aker Clean Carbon) og Torger Lien (administrerende direktør, Fred. Olsen Renewables).


Om CANES

Det fireårige forskningsprosjektet CANES (Climate change Altering Nordic Energy Systems) har vært  CANESkoordinert av FNI, med Stockholm Environment Institute og Lunds Tekniska Högskola som svenske forskningspartnere. Den største delen av finansieringen kommer fra RENERGI- og NORKLIMA-programmene i Norges forskningsråd, med tilleggsfinansiering fra prosjektets industripartnere Statkraft, Vattenfall, Energi Norge, Norsk Industri, Statnett og Svenska Kraftnät.

Share:
PRESENTASJONER

Hva driver frem norsk klimaomstilling? Politikerne, industrien, forvaltningen – eller EU?
v/ Elin Lerum Boasson, forsker, FNI

Vad driver klimatomställning i svensk energisektor?
v/ Måns Nilsson, seniorforsker, Stockholm Environment Institute og Lars J. Nilsson, Professor, Miljö- och energisystem, Lunds tekniska högskola

Nettpolitikk i Norge og Sverige – Robust distribusjonsnett eller effektiv drift?
v/ Tor Håkon Inderberg, forsker, FNI

Koordinering og konflikt i det nordiske energisamarbeidet – hvordan påvirkes samarbeidet av EU?
v/ Per Ove Eikeland, forsker, FNI

Hvor går EUs klimapolitikk – Kollaps eller kontinuitet?
v/ Jørgen Wettestad, seniorforsker, FNI

Hvor går europeisk energipolitikk? – bredde og dybde i koordineringen på EU-nivå
v/ Per Ove Eikeland, forsker, FNI

Hva er det norske handlingsrommet? Fremtidsforventinger basert på historisk forskning
v/ Elin Lerum Boasson, forsker, FNIMER INFORMASJON:
   Konferanseprogrammet
   CANES' nettsted
   EUs klima- og energipolitikks betydning for Norge: EU-kunnskap gir økt innflytelse (Brosjyre PDF)
   Mer om FNIs forskning om europeisk energi- og miljøpolitikk (på engelsk)
   Kontaktperson: Prosjektleder Jørgen Wettestad
Top
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)