The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

FNI-artikkel om klima og sikkerhet i Arktis nominert til Årets tidsskriftartikkel 2010

Svein Vigeland Rottem(01.06.2011) Artikkelen "Klima og sikkerhet i Arktis" av seniorforsker Svein Vigeland Rottem er av redaksjonen i Internasjonal Politikk (IP) nominert til Universitetsforlagets pris for Årets tidsskriftartikkel 2010.

Rottems artikkel, som ble publisert i IP 02/2010, ser på de sosioøkonomiske konsekvensene av klimaendringer i Arktis, og hva dette i sin tur kan bety for regional og global sikkerhetspolitikk.

Idet isen trekker seg tilbake vil man kunne se en kamp om ressursene i Polhavet. Vil en slik utvikling kunne føre oss inn i en ny kald krig? Vil uløste juridiske spørsmål og forverrede internasjonale relasjoner i kjølvannet av et endret klima føre med seg militær konflikt?

Internasjonal PolitikkArtikkelens ambisjon er å vise at en fruktbar analyse av slike spørsmål må hvile på innsikt om det folkerettslige rammeverket som regulerer virksomhet i regionen, usikkerheten og variasjonen i klimaendringene, sosioøkonomiske utfordringer og muligheter samt en mer edruelig realpolitisk analyse. Artikkelen konkluderer med at potensialet for et sivilisert Arktis er stort.

Til prisen for Årets tidsskriftartikkel 2010 nomineres én artikkel fra hvert norsk fagfellevurdert tidsskrift. Vinneren kåres 7. juni.

Del:

Mer informasjon:
   Les artikkelen
   Liste de nominerte artiklene
   Svein Vigeland Rottems CV-side
   Om FNIs forskning om Nordområdene (på engelsk)
   Om prosjektet "Climate Change and New Security Threats in the Arctic"
Top
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)