The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact English version
FNI NEWS

Leiv Lunde ansatt som ny direktør ved Fridtjof Nansens Institutt

Leiv Lunde. Fotograf Sj°wall(04.07.2011) Leiv Lunde (f. 1961) er ansatt som ny direktør ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI). Han vil tiltre etter årsskiftet og overta etter Peter Johan Schei som da går av med pensjon.

Lunde er i dag spesialrådgiver i energi- og klimapolitikk i Utenriksdepartementet og har tidligere bl.a. ledet Refleks-prosjektet om norske utenrikspolitiske interesser samme sted. I perioden 1997-2000 og i 2005 var han statssekretær for utvikling. Han har arbeidet med internasjonal miljø- ressurs- og energipolitikk som analytiker og forsker ved ECON Analyse og Fridtjof Nansens Institutt. Lunde er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

Styreleder Sven Ullring uttrykker stor tilfredshet med ansettelsen av Lunde: "Hans brede erfaring og kunnskaper vil bidra sterkt til FNIs videre utvikling som et internasjonalt viktig forskningsmiljø innenfor ressurs- miljø- og energipolitikk". Lunde selv sier at "temaene FNI arbeider med er relevante for mange av verdens utfordringer, og er samtidig ytterst aktuelle for norske interesser og hva Norge kan bidra med regionalt og globalt. Tematikken må hele tiden utvikles videre, men instituttet skal fortsette å levere uavhengig og anvendbar forskning med solid akademisk forankring".

FNI er en stiftelse som ved siden av forskningsvirksomheten har til oppgave å forvalte eiendommen Polhøgda på Lysaker, Nansens hjem og arbeidssted.

Del:

Mer informasjon:
   Om Fridtjof Nansens Institutt
   Kontakter:
     – Leiv Lunde: mob 90 65 46 73
     – Claes Lykke Ragner, Informasjonsansvarlig, FNI:
        tel 67 11 19 00 / dir 67 11 19 18 / mob 41 04 53 26
Opp
 Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig institusjon som utfører forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. Instituttet benytter en tverrfaglig tilnærming, men med hovedvekt på statsvitenskap og folkerett. FNI holder til på Polhøgda, Fridtjof Nansens hjem.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)