The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

Schei oppnevnt til nasjonalt utvalg om økosystemtjenester

Peter Johan Schei(30.11.2011) FNIs direktør Peter Johan Schei er oppnevnt som medlem i regjeringens ekspertutvalg om økosystemtjenester.

For første gang i Norge skal den økonomiske verdien av naturen og dens tjenester utredes. Det nye Ekspertutvalget for økosystemtjenester skal beregne verdien av naturmangfoldet i Norge, med mål å gjøre Norge bedre i stand til å se verdien av en velfungerende natur og de tjenestene den gir.

"Jeg synes det er framtidsrettet og kreativt at Norge nå har opprettet et nasjonalt utvalg. Det er helt nødvendig at man integrerer verdien av biodiversitet og naturens økosystemtjeneter i samfunnsøkonomien. Dette er jo det levende grunnlaget for bærekraftig utvikling," kommenterer Schei.

Schei har vært direktør ved FNI siden 2004, og var før det i en årrekke norsk delegasjonsleder til møter i FN-konvensjonen om biologisk mangfold og andre internasjonale avtaler om naturmangfold. Schei var i sin tid også med på å utvikle konseptet 'økosystemtjenester', som ble lansert i 2003.

Del:

Mer informasjon:
   Pressemelding fra Miljøverndepartementet om utvalget
   Om FNIs forskning om biologisk mangfold (på engelsk)
   Kontaktperson: Peter Johan Schei
Opp
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)