The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact English version
FNI NEWS

Leiv Lunde ny direktør ved Fridtjof Nansens Institutt

Leiv Lunde. Fotograf Sj°wall(06.02.2012) Leiv Lunde (f. 1961) overtok i dag som direktør ved Fridtjof Nansens Institutt på Lysaker.

Lunde var til 2011 spesialrådgiver i energi- og klimapolitikk i Utenriksdepartementet og har tidligere bl.a. ledet Refleks-prosjektet om norske utenrikspolitiske interesser samme sted.

I perioden 1997-2000 og i 2005 var Lunde statssekretær for utvikling. Han har arbeidet med internasjonal miljø- ressurs- og energipolitikk som analytiker og forsker ved ECON Analyse og Fridtjof Nansens Institutt. Lunde er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.

I forbindelse med tiltredelsen sier Lunde at "temaene FNI arbeider med er relevante for mange av verdens utfordringer, og er samtidig ytterst aktuelle for norske interesser og hva Norge kan bidra med regionalt og globalt. Tematikken må hele tiden utvikles videre, men instituttet skal fortsette å levere uavhengig og anvendbar forskning med solid akademisk forankring".

Leiv Lunde overtar direktørstolen etter Peter Johan Schei, som etter åtte år i jobben går over i en aktiv pensjonisttilværelse hvor han bl.a. vil fortsette å arbeide med FNI med prosjekter innen temaområdet biologisk mangfold.


Fridtjof Nansens Institutt er en forskningsstiftelse med hovedfokus på internasjonalt miljø-, ressursforvaltnings- og energisamarbeid. Ved siden av forskningsvirksomheten har FNI også til oppgave å forvalte eiendommen Polhøgda på Lysaker, Fridtjof Nansens hjem og arbeidssted.

Del:

Mer informasjon:
   Om Fridtjof Nansens Institutt
   Kontakter:
     – Direktør Leiv Lunde
     – Administrasjons- og informasjonsleder Claes Lykke Ragner
Opp
 Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig institusjon som utfører forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. Instituttet benytter en tverrfaglig tilnærming, men med hovedvekt på statsvitenskap og folkerett. FNI holder til på Polhøgda, Fridtjof Nansens hjem.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)