The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

Klimatilpasning: Hva betyr det for deg og meg?

Klimatilpasning:(26.06.2012) Hva vil det si å tilpasse seg et klima i endring, som enkeltindivid, som del av en organisasjon, en kommune, en nasjon og som verdensborger? Boken Klimatilpasning: Hva betyr det for meg? gir kanskje noen av svarene.

I boken bidrar i alt ni forfattere med innsikter fra sine respektive delprosjekter.

Én av forfatterne er FNI-forsker Tor Håkon Inderberg. I sitt bidrag fokuserer han på kraftbransjen, og ser på hvordan den organiserer sin tilpasning til klimaendringer og mer ekstremvær. Han diskuterer også forskjellige myter knyttet til klimatilpasninger.

Boken er et populærvitenskapelig resultat av det tverrfaglige, samfunnsvitenskapelige forskningsprosjektet PLAN - Klimatilpasning i Norge. Dette fem-årige prosjektet har sett på hvordan tilpasning finner sted i Norge, og hvordan økonomiske, politiske, institusjonelle og kulturelle forhold påvirker muligheter og begrensinger for tilpasning. Håpet er at boken skal gi inspirasjon, og bidra til ytterligere læring og til engasjement.

Tor Håkon Inderberg"Arbeidet med boken har vært svært givende, og jeg synes dette er en god måte å formidle forskningsresultater og gjøre dem tilgjengelige for flere mennesker. Det burde være mer vanlig for forskningsprosjekter å munne ut i slike produkter," sier Tor Håkon Inderberg.

PLAN har vært finansiert av Norges forskningsråd og koordinert av Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

> Last ned boken Klimatilpasning: Hva betyr det for meg?

Share:

Mer informasjon:
   Mer om PLAN-prosjektet
   Kontaktperson: Tor Håkon Inderberg
Top
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)