The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

Bioprospektering: Hvordan bør jusen og politikken utformes?

(15.08.2012) Dagens genressursseminar på FNI fokuserte på de rettslige og forvaltningsmessige aspektene ved bioprospektering.

Med utgangspunkt i resultater fra nyere FNI-forskning på området, ble bl.a. følgende problemstillinger belyst:

   I Konvensjonen om biologisk mangfold flyttes fokus fra forhandlinger til implementering – hvilken betydning får det?
   Hvordan skal Norge regulere sine rettigheter til genetisk materiale?
   Det åpne hav er kilde til interessant genetisk materiale – hvem skal eie dette?
   Nederlands bioprospektering av planten teff – er det håp for at Etiopia skal få en rettferdig del av gevinsten?
   Regjeringen har lansert en bioteknologistrategi og vil i løpet av våren lansere en strategi for bruk av patenter innenfor offentlig finansiert forskning – er dette en fruktbar fremgangsmåte?
   Hvem skal finansiere kostandene ved patentering og hvem skal nyte godt av de eksklusive rettighetene?

De fleste presentasjonene fra seminaret er tilgjengelige for nedlastning nedenfor.
PRESENTASJONER

Nagoya-protokollen: Hvordan kan regulering av tilgang og utbyttefordeling (ABS) fra genetiske ressurser gjennomføres effektivt og hvordan kan ABS bidra til bevaring av biologisk mangfold?
v/ Morten Walløe Tvedt, Seniorforsker, FNI

Ut på dypt hav: Regulere bioprospektering på det åpne hav?
v/ Ane Jørem, Forsker, FNI

Etiopias teff: En røverhistorie om bioprospektering og patenter
v/ Regine Andersen, Seniorforsker, FNI

Kommersialisering av offentlig finansiert forskning – er veien å gå gjennom et pålegg om å patentere – og hvordan skal offentlig eide patenter håndheves? Kort om høringsnotatet om endringer i lov om patent
v/ Morten Walløe Tvedt, Seniorforsker, FNI

Patent på biologisk materiale – hva er situasjonen i Norge i dag?
v/ Harald Irgens-Jensen, Senioradvokat, Advokatfirmaet Thommessen

Eiendomsrettsregimer i endring: To case studier fra norsk oppdrettssektor
v/ Kristin Rosendal, Forskningsprofessor, FNI, Ingrid Olesen, Forskningssjef, Nofima og Morten Walløe Tvedt, Seniorforsker, FNI

Innledning til diskusjon og noen teknisk-juridiske sider ved PD-patentet
v/ Morten Walløe Tvedt, Seniorforsker, FNI

Mer informasjon:
    Program for seminaret
    Presentasjon av FNIs forskning om biologisk mangfold og rettigheter til genetiske ressurser (på engelsk)
Top
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics and law.

The institute is Norway's leading centre of expertise on political science and legal research on international biodiversity governance. The focus is on the relation between access, benefit-sharing and intellectual property rights pertaining to genetic resources, and conservation and sustainable use of biodiversity in general.  More >Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)