The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

FNI i toppsjiktet for vitenskapelig produksjon

Fridtjof Nansen Institute(25.11.2013) En sammenstilling gjort av Norges forskningsråd for årene 2009-2012 viser at FNI er ett av landets mest produktive forskningsinstitutter. Skåren var særlig høy for de akademisk viktigste indikatorene: vitenskapelig publisering og produksjon av doktorgrader.

Undersøkelsen har sett på de seks resultatindikatorene som Forskningsrådet har lagt til grunn for beregningen av instituttenes basisbevilgning:
   publikasjonspoeng
   avlagte doktorgrader
   bistillinger med universitets- og høgskolesektoren
   nasjonale oppdragsinntekter
   internasjonale inntekter
   inntekter fra Forskningsrådet

Indikatorene er justert for hvor stor omsetning det enkelte institutt har, og viser således hvor mye som produseres 'pr. krone'.

Blant de nærmere 30 instituttene i den samfunnsfaglige klyngen er FNI det instituttet som skårer høyest på antall doktorgrader avlagt.

- Dette er resultatet av en bevisst satsning det siste tiåret, kommenterer FNIs forskningsleder Geir Hønneland, og legger til at kompetansehevingen fortsetter med ytterligere tre doktorgrader avlagt i 2013, med flere forventet også de neste par årene.

Videre var FNI også helt i toppen når det gjelder publikasjonspoeng – dvs. publisering av forskningsartikler i vitenskapelige tidsskrift eller i bøker på anerkjente akademiske forlag.

- Også dette er resultatet av en langvarig strategi, sier Hønneland. - FNI var blant de første samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene som tok vitenskapelig publisering på alvor, og har på dette punktet ligget i toppsjiktet mer eller mindre kontinuerlig siden 1990-tallet.

Også når det gjelder vitenskapelig publisering fortsetter den gode utviklingen i 2013, som ligger an til å bli instituttets nest beste publikasjonsår noensinne.
Share:

Mer informasjon:
   Sammenligner FoU-profil for første gang. Nyhetsmelding fra Norges forskningsråd
Top
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)