The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI NEWS

Nye bøker om russisk politikk

Jørgen Holten Jørgensen & Geir Hønneland: Russisk politikk(11.12.2013) I løpet av få uker har det kommet to nye bøker fra FNI om russisk politikk. Den ene er en bred innføring i Russlands politiske system. Den andre bærer tittelen Hvordan skal Putin ta Barentshavet tilbake?

Russisk politikk, skrevet av FNIs forskningsleder Geir Hønneland og tidligere FNI-forsker Hørgen Holten Jørgensen, er en forskningsbasert innføring i Russlands politiske system. Forfatterne ser på hva de siste års politiske utvikling har hatt å si for rollen til de viktigste statsmaktene i landet og for kontaktflaten mellom stat og borgere. Er presidenten enehersker eller symbolfigur? Driver regjeringen politikkutforming eller administrativ iverksetting? Har parlamentet noen innflytelse i russisk politikk? Miljøvern, ressursforvaltning, medier og sivilsamfunn er også sentrale temaer.

Jørgen Holten Jørgensen & Geir Hønneland: Russisk politikkBoken Hvordan skal Putin ta Barentshavet tilbake? er skrevet av Geir Hønneland alene, og ser på de russiske reaksjonene etter at den norsk-russiske delelinjeavtalen i Barentshavet ble undertegnet i 2010. Avtalen ble i Norge hyllet som et utsøkt stykke kompromisskunst mellom to gode naboer – i Russland passerte den så vidt ratifisering og ble karakterisert som forræderi begått av daværende president Medvedev. Fremdeles finnes det kritikere av avtalen som ønsker en omkamp – hva er det som driver dem? Hønneland ser bl.a. på temaer som havrett, utenrikspolitikk og russisk identitet, og argumenterer for at de russiske norgesbildene er dynamiske og situasjonsbestemte, men med tung historisk forankring.

Boken er for øvrig fjerde bind i serien Nordområdebiblioteket.


Share:

Mer informasjon:
   Les mer om FNIs nordområdeforskning
   Kontaktperson: Geir Hønneland
Top
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)