The Fridtjof Nansen Institute
Hjem 
Om FNI 
Kontakt 
Åpent Hus på Polhøgda søndagene 9. og 16. oktober

PolhøgdaI forbindelse med 150 årsjubileet for Fridtjof Nansens fødsel, vil det være Åpent HusPolhøgda søndagene 9. og 16. oktober 2011. 9. oktober vil det i tillegg arrangeres en kort foredragsrekke om ulike sider av Fridtjof Nansens virke.

Arrangementene inngår som del av programmet for det offisielle Nansen-Amundsen-året 2011.


Søndag 9. oktober

11:00 Dørene åpnes
11:30 Omvisning (ca. 50 min)
12:00 Omvisning (ca. 50 min)
12:30 Omvisning (ca. 50 min)

13:30-15:00 Foredrag om ulike sider av Fridtjof Nansens virke
   Nansen og politikken v/ redaktør Per Egil Hegge
   Nansen som humanist v/ rektor Dag Hareide, Nansenskolen
   Nansen som nevrovitenskapsmann v/ rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo

15:00 Omvisning (ca. 50 min)
15:30 Omvisning (ca. 50 min)
16:00 Omvisning (ca. 50 min)
17:00 Dørene lukkes

Fridtjof Nansen
Søndag 16.oktober

11:00 Dørene åpnes
11:30 Omvisning på Polhøgda (ca. 50 min)
12:00 Omvisning på Polhøgda (ca. 50 min)
12:30 Omvisning på Polhøgda (ca. 50 min)
13:00 Omvisning på Polhøgda (ca. 50 min)
Ca. kl 14:00 Dørene lukkes slik at besøkende kan rekke avdukingen av Per Ungs Fridtjof Nansen-statue i Nansenparken.


Henvendelser om arranngementer på Polhøgda i forbindelse med Nansen-Amundsen-året kan rettes til informasjonsansvarlig Claes Lykke Ragner (clr@fni.no).
 Del:    


www.nansenamundsen.no
 Lenker
    Nansen-Amundsen-året 2011 (offisielt nettsted)
   Mer om Fridtjof Nansen
   Mer om Polhøgda


 Besøksadresse

Polhøgda
Fridtjof Nansens vei 17
Lysaker

Se kart herFridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: (+47) 67111900 / E-post: post (+@fni.no)