The Fridtjof Nansen Institute
Hjem 
Om FNI 
Kontakt English version

Fridtjof Nansen (1861-1930)

Fridtjof NansenFridtjof Nansen var en norsk polarfarer, vitenskapsmann, diplomat, humanist og fredsprisvinner.

Nansen ble berømt i 1880- og 1890-årene for sine arktiske ekspedisjoner, som han beskrev i detalj gjennom en rekke bokutgivelser, ofte illustrert av ham selv. Han spilte en nøkkelrolle under den vellykkede oppløsningen av den svensk-norske unionen i 1905, og ble Norges første ambassadør til Storbritannia. Senere ga han viktige bidrag til dannelsen av vitenskapsdisiplinen fysisk oseanografi, og etter 1. Verdenskrig viet han mye av livet sitt til arbeidet for krigsfanger, flyktninger og sultofre. Dette gjorde han både som representant for Folkeforbundet, og på eget initiativ. For sin humanitære innsats ble Fridtjof Nansen tildelt Nobels Fredspris i 1922.

Fridtjof Nansen bodde på Polhøgda fra huset sto ferdig i 1901 til hans død i mai 1930. Nansens grav ligger i hagen foran huset.


Mer informasjon om Fridtjof Nansen på norsk:

I Norsk Polarhistories artikkel om Fridtjof Nansen er det samlet mye informasjon om Nansen som polarfarer.

Fridtjof Nansens biografi på Wikipedia.

Nasjonalbiblioteket har en nettbasert database med 3500 fotografier fra Fridtjof Nansens liv og virke.

 Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig institusjon som utfører forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. Instituttet benytter en tverrfaglig tilnærming, men med hovedvekt på statsvitenskap og folkerett. FNI holder til på Polhøgda, Fridtjof Nansens hjem.Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: (+47) 67111900 / E-post: post (+@fni.no)