The Fridtjof Nansen Institute
Hjem 
Om FNI 
Kontakt English version

Om Fridtjof Nansens Institutt

Fridtjof Nansens InstituttFridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig forskningsinstitusjon med fokus på internasjonal politikk og folkerett innen områdene miljø, energi og ressursforvaltning.

Innen denne rammen, er instituttets forskningsprosjekter i hovedsak gruppert rundt syv fokusområder:

   Global miljøpolitikk og miljørett
   Klimapolitikk
   Havrett og havpolitikk
   Biologisk mangfold og genressurser
   Arktisk og russisk politikk
   Europeisk energi- og miljøpolitikk
   Kinesisk energi- og miljøpolitikk

Instituttets hoveddisipliner er statsvitenskap og folkerett, men FNI har også forskere med bakgrunn fra økonomi, historie, geografi, sosialantropologi og utviklingsstudier. I tillegg har instituttet særlig språk- og regionalkompetanse på Russland og Kina.

FNIs stab teller for tiden ca. 35, inkludert drøye 25 fulltidsforskere. I tillegg er normalt 3-8 studentstipendiater tilknyttet instituttet. Direktør siden 2015 er Geir Hønneland.

Instituttet arbeider med anvendte forskningsprosjekter, utredninger og evalueringer, men har også en tung akademisk komponent i sin virksomhet.

FNIs finansieringskilder omfatter Norges forskningsråd, norske offentlige myndigheter, næringssammenslutninger, private firmaer, EU-kommisjonen og utenlandske forskningsstiftelser. Årlig omsetning er på rundt 35 millioner kroner.

FNI samarbeider med en rekke institusjoner og forskere i inn- og utland. Instituttet søker å gjøre sin kompetanse tilgjengelig og relevant for brukere såvel som for allmennheten. FNIs forskningsresultater publiseres hovedsakelig i internasjonale akademiske tidsskrifter og bøker. Instituttet har også sin egen rapportserie, i tillegg til et halvårlig nyhetsbrev på engelsk – The FNI Newsletter.

FNI er forskningsarmen til Fridtjof Nansen-stiftelsen på Polhøgda som ble opprettet i 1958 for å drive forskning innen Fridtjof Nansens interesseområder og for å forvalte eiendommen Polhøgda, Nansens hjem. Stiftelsen ledes av et Styre med syv medlemmer som velges av et Råd. Styret utnevner instituttets direktør, for perioder på fire år om gangen.
Opp
Fridtjof Nansen Fridtjof Nansen og Polhøgda
 FNI ligger på Polhøgda, like utenfor Oslo. Polhøgda var hjemmet til polarfareren, vitenskapsmannen, diplomaten og humanisten Fridtjof Nansen (1861-1930). Nansen bodde på Polhøgda fra boligen sto ferdig i 1901 til han døde i 1930. Fridtjof Nansens grav ligger i hagen foran huset.


 Relaterte dokumenter
    FNIs Styre og Råd
   FNIs ansatte (link, engelsk)
   FNIs vedtekter (PDF)
   Polhøgda i forskningens tegn (FNIs forskningshistorie 1958-2008) (PDF)
   Årsmeldinger


 FNIs organisasjonsnummer:
944 137 238


 Kontaktdetaljer, reisebeskrivelse og kart finnes herFridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: (+47) 67111900 / E-post: post (+@fni.no)