The Fridtjof Nansen Institute
Hjem 
Om FNI 
Kontakt English version

Polhøgda

PolhøgdaPolhøgda var hjemmet til den berømte polarfareren, vitenskapsmannen, diplomaten, humanisten og fredsprisvinneren Fridtjof Nansen (1861-1930), og ligger på Lysaker ved Oslo. Nansen bodde her fra bygget sto ferdig i 1901 til han døde. Hans grav ligger i hagen foran huset.

> Ta en virtuell rundtur på Polhøgda

Nansens arvinger ønsket ikke å beholde Polhøgda, men ville se eiendommen vedlikeholdt og i bruk. Deres ønske kommer til uttrykk i et gavebrev som ble presentert til Universitetet i Oslo i 1930:

"Det er vår forutsetning at denne eiendom bevares som et stedsevarende minne om Fridtjof Nansen, og at den danner rammen om de av hans efterlatenskaper som har offentlig interesse. Den skal dog ikke anvendes som noe museum, men søkes nyttiggjort på beste for det levende liv til bolig eller arbeidssted, helst i forbindelse med interesser som sto Nansens liv og virke nær."

Siden 1958 har Polhøgda huset den uavhengige forskningsstiftelsen Fridtjof Nansens Institutt, som fokuserer sin forskning på et tema som dominerte Nansens senere år: Hvordan løse globale og regionale problemer gjennom internasjonalt samarbeid?

Ettersom Polhøgda i dag er en arbeidsplass er huset ikke åpent for almennheten, men den store hagen, hvor bl.a. Nansens grav ligger, er alltid tilgjengelig.

> Se fotografier fra PolhøgdaMer informasjon

Ivar M. Liseter har skrevet en kortfattet Polhøgda-historie som dekker årene fra 1897, da Nansen kjøpte tomten, og og frem til i dag:
Polhøgda: Fra Fridtjof Nansens bolig til Fridtjof Nansens Institutt.

I forbindelse med FNIs 50-årsjubileum i 2008, forfattet Ivar Liseter også et kort hefte om forskningen som har foregått på Polhøgda, fra Nansens dager og frem til i dag: Polhøgda i forskningens tegn.

Nasjonalbiblioteket har en nettbasert database med 3500 fotografier fra Fridtjof Nansens liv og virke, inkludert mange bilder fra Polhøgda.

 Besøksadresse

Polhøgda
Fridtjof Nansens vei 17
Lysaker

Se kart her


 FNI-nyheter om Polhøgda

FNI 50 år dag – men feiringen kommer senere (12.05.08)


 Polhøgda i media

'«Begrav meg under godbjørka mi»'. Aftenposten, 26.03.2016.

'Inviterte folk hjem til Fridtjof Nansen', Budstikka, 10.10.2011.

'Polfarerens borg', Budstikka, 12.02.2011.

'Ta turen til Polhøgda', Budstikka, 19.07.2010.

'Armenias utenriksminister på besøk i Norge', Nyhetsmelding, Utenriksdepartementet, 03.02.2010.

'Hyller Eva Nansen', Dagbladet, 7. mai 2009.

'Til Eva', Ballade, 29. april 2009.

'Werenskiold på veggen', Glomdalen, 21. juni 2006.

'Skihopperen Sonja', Aftenposten, 30. november 2005.

'Norsk og italiensk på Polhøgda', Kulturspeilet, 14. august 2005.

'Minnet statsmannen Nansen', Stavanger Aftenblad, 13. mai 2005.Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: (+47) 67111900 / E-post: post (+@fni.no)