The Fridtjof Nansen Institute
Hjem 
Om FNI 
Kontakt English version

FNIs Styre og Råd


FNIs STYRE
   
Øyvind Østerud (Photo: Dept. of Political Science, UiO) Øyvind Østerud (Leder) (2014-2017)
   Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
   Preses, Det Norske Videnskaps-Akademi (2008-2011).
Bjørn Tore Godal (Foto: IFS) Bjørn Tore Godal (2013-2016)
   Seniorrådgiver, Institutt for forsvarsstudier (IFS).
   Medlem at Statoils styre.
   Tidligere utenriks- og forsvarsminister.
Anne Louise Koefoed Anne Louise Koefoed (2014-2017)
   Principal Researcher, DNV GL Strategic Research and Innovation, Climate Change programme.
Ann Therese Lotherington (Foto: UiN) Ann Therese Lotherington (2013-2016)
   Instituttleder, Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Tromsø.
Christian Fredrik Michelet (Foto: Arntzen de Besche) Christian Fredrik Michelet (2014-2017)
   Partner, Arntzen de Besche
Pål Wilter Skedsmo Pål Wilter Skedsmo (2015-2018)
   Forsker, Fridtjof Nansens Institutt (ansattes representant).


FNIs RÅD
   
Sverre Lodgaard.   Foto: NUPI Sverre Lodgaard (Leder) (2015-2018)
   Seniorforsker, Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
Kate Hansen Bundt, Generalsekretær (2013-2016)
Nils Bøhmer, Daglig leder (2015-2018)
Sverre Diesen (2015-2018)
Else Berit Eikeland, Polarrådgiver (2013-2016)
Rasmus Hansson, Stortingsrepresentant (2013-2016)
Anne Lene W. Hojem, Kommunestyrerepresentant (2015-2018)
Kjetil Høyer, Sivilingeniør (2013-2016)
Liv Monica Stubholt, Partner (2015-2018)
John-Mikal Størdal, Administrerende direktør (2013-2016)
Gry Synnevåg, Instituttleder (2013-2016)
Kåre Willoch (2014-2017)
Jan-Gunnar Winther, Direktør (2013-2016)
Pål Wilter Skedsmo, Forsker (ansattes representant) (2015-2018)
Opp
 Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig forskningsinstitusjon med fokus på internasjonal politikk og folkerett innen områdene miljø, energi og ressursforvaltning. Instituttet benytter en tverrfaglig tilnærming, men med hovedvekt på statsvitenskap og folkerett. FNI holder til på Polhøgda, Fridtjof Nansens hjem.


 Relaterte dokumenter
    FNIs ansatte (link, engelsk)
   FNIs vedtekter (PDF)
   ÅrsmeldingerFridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: (+47) 67111900 / E-post: post (+@fni.no)