The Fridtjof Nansen Institute
Hjem 
Om FNI 
Kontakt English version

FNIs Styre og Råd


FNIs STYRE
   
Sven Ullring (Foto: HF-aktuelt) Sven Ullring (Leder) (2012-2014)
   Tidligere Konsernsjef, Det Norske Veritas (DNV).
   Styreleder/-medlem i en rekke bedrifter, frivillige organisasjoner og forskningsorganisasjoner i Norge og utlandet.
Sissel Rogne (Foto: INA/UMB) Sissel Rogne (Nestleder) (2011-2014)
   Direktør, Bioteknologinemda.
   Professor, Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) og Universitetet i Bergen.
Bjørn Tore Godal (Foto: IFS) Bjørn Tore Godal (2013-2016)
   Seniorrådgiver, Institutt for forsvarsstudier (IFS).
   Medlem at Statoils styre.
   Tidligere utenriks- og forsvarsminister.
Mette Halskov Hansen (Foto: Universitetet i Oslo) Mette Halskov Hansen (2013-2016)
   Professor i Kina-studier, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO.
Ann Therese Lotherington (Foto: UiN) Ann Therese Lotherington (2013-2016)
   Visedekan, Fakultet for samfunnsvitenskap, Universitetet i Nordland.
Øyvind Østerud (Photo: Dept. of Political Science, UiO) Øyvind Østerud (2011-2014)
   Professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
   Preses, Det Norske Videnskaps-Akademi (2008-2011)
Lars H. Gulbrandsen Lars H. Gulbrandsen (2012-2015)
   Forskningsprofessor, Fridtjof Nansens Institutt (ansattes representant).


FNIs RÅD
   
Nils Holme Nils Holme (Leder) (2013-2015)
   Seniorrådgiver, Den Norske Atlanterhavskomité.
   Tidligere Direktør, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).
Kate Hansen Bundt, Generalsekretær, Den Norske Atlanterhavskomité (2013-2016)
Sverre Diesen (2012-2015)
Else Berit Eikeland, Polarrådgiver (2013-2016)
Rasmus Hansson (2013-2016)
Anne Lene W. Hojem, Kommunestyrerepresentant (2011-2015)
Kjetil Høyer, Sivilingeniør (2013-2016)
Sverre Lodgaard, Seniorforsker, Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) (2013-2016)
Liv Monica Stubholt, Direktør, (2012-2015)
John-Mikal Størdal, Administrerende direktør, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). (2013-2016)
Gry Synnevåg, Instituttleder (2013-2016)
Kåre Willoch (2011-2014)
Jan-Gunnar Winther, Direktør (2013-2016)
Lars H. Gulbrandsen, Forskningsprofessor (ansattes representant) (2012-2015)
Opp
 Fridtjof Nansens Institutt (FNI) er en uavhengig institusjon som utfører forskning om internasjonal miljø-, energi- og ressursforvaltningspolitikk. Instituttet benytter en tverrfaglig tilnærming, men med hovedvekt på statsvitenskap og folkerett. FNI holder til på Polhøgda, Fridtjof Nansens hjem.


 Relaterte dokumenter
    FNIs ansatte (link, engelsk)
   FNIs vedtekter (PDF)
   Styrets årsberetning 2003 (PDF)
   Årsmelding 2004 (PDF)
   Årsmelding 2005 (PDF)
   Årsmelding 2006 (PDF)
   Årsmelding 2007 (PDF)
   Årsmelding 2008 (PDF)
   Årsmelding 2009 (PDF)
   Årsmelding 2010 (PDF)
   Årsmelding 2011 (PDF)
   Årsmelding 2012 (PDF)Fridtjof Nansens Institutt
Postboks 326, 1326 Lysaker, Norge. Tel: (+47) 67111900 / E-post: post (+@fni.no)