The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI søker masterstudenter i jus som vil skrive om internasjonal patentrett og bioteknologi

Bioteknologi er et samfunnsområde som vil definere fremtiden innenfor matproduksjon, helse og industri.

FNI har forsket på immaterialrett og bioteknologi i mer enn ti år. Vi har flere pågående forskningsfelter innenfor dette området.

Patentretten er et område i rask og stadig endring. Det er særlig innenfor patentretten at bioteknologien møter jusen.

FNI ønsker en til to studentstipendiater som vil skrive innenfor dette området som en del av det flerårige forskningsrådsprosjektet Biotechnology in Agriculture and Aquaculture – Effects of Intellectual Property Rights in the Food Production Chain.

Temaet er å se på hva skjer innenfor Den europeiske patentorganisasjonen innenfor området for mat og medisin.

For studenter som skriver oppgaver som bedømmes som særlig relevante, tilbyr FNI, etter søknad, en studentstipendiatordning som bl.a. omfatter:
     egen kontorplass og fri bruk av kontorfasilitetene på Polhøgda
     tilordning av faglig kontaktperson
     full deltakelse i instituttets faglige og sosiale fellesskap
     skattefritt stipend (p.t. NOK 4200 pr. måned)


Det forventes at stipendiaten:
     bruker kontorplassen på FNI som sin daglige arbeidsplass og blir en del av instituttets faglige miljø.
     tillater at den godkjente masteroppgaven (om ønskelig) publiseres også som FNI-rapport.

Ordningen er begrenset oppad til 12 måneder. Vanligvis gis det stipend for 3-6 måneder.

Søknad/kontakt

Søknad (med max én sides prosjektskisse, CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer) og eventuelle spørsmål kan rettes til Morten Walløe Tvedt.

Del:
 FNI søker også kontakt med masterstudenter som skal skrive oppgave innen andre av instituttets sentrale forskningsfelt.
> Les generell utlysning.


 SPECIAL NOTE TO FOREIGN STUDENTSFridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)