The Fridtjof Nansen Institute
Home 
About FNI 
Research 
Publications 
Staff 
News & events 
Contact 


FNI søker kontakt med masterstudenter

SPECIAL NOTE TO FOREIGN STUDENTS
Click HERE
FNI er interessert i å komme i kontakt med masterstudenter som skal skrive oppgave om temaer innen FNIs syv fokusområder:
     Global miljøpolitikk og miljørett
     Klimapolitikk
     Havrett og havpolitikk
     Biologisk mangfold og genressurser
     Arktisk og russisk politikk
     Europeisk energi- og miljøpolitikk
     Kinesisk energi- og miljøpolitikk

For studenter som skriver oppgaver som bedømmes som særlig relevante, tilbyr FNI, etter søknad, en studentstipendiatordning som bl.a. omfatter:
     egen kontorplass og fri bruk av kontorfasilitetene på Polhøgda.
     tilordning av faglig kontaktperson.
     full deltakelse i instituttets faglige og sosiale fellesskap.
     et skattefritt stipend (for tiden NOK 4500 pr. måned).

Det forventes at stipendiaten:
     bruker kontorplassen på FNI som sin daglige arbeidsplass og blir en del av instituttets faglige miljø.
     tillater at den godkjente masteroppgaven (om ønskelig) publiseres også som FNI-rapport.

Ordningen er begrenset oppad til 12 måneder. Vanligvis gis det stipend for 3-6 måneder. Statsvitenskap og rettsvitenskap er de dominerende disiplinene ved FNI, men vi er også interessert i kandidater fra andre, relevante fag.

Søknad/kontakt

Søknad med kort prosjektskisse (gjerne 1 side, maksimalt 5 sider), CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer, samt eventuelle spørsmål, kan rettes til relevant kontaktperson:
     For temaer innen 'Global miljøpolitikk og miljørett', 'Klimapolitikk', 'Biologisk mangfold og genressurser' og 'Kinesisk energi- og miljøpolititikk': Lars H. Gulbrandsen
     For temaer innen 'Havrett og havpolitikk': Davor Vidas
     For temaer innen 'Arktisk og russisk politikk': Svein Vigeland Rottem
     For temaer innen 'Europeisk energi- og miljøpolitikk': Tor Håkon Jackson Inderberg

Vennligst send henvendelse til kun én av kontaktpersonene. Hvis du er usikker på hvem som er mest relevant å kontakte, kan du i stedet la henvendelsen gå til FNIs Informasjonsleder Claes Lykke Ragner.

Det er ingen spesiell søknadsfrist.
Del:
Opp
 The Fridtjof Nansen Institute (FNI) is an independent foundation engaged in research on international environmental, energy, and resource management politics.
The Institute maintains a multi-disciplinary approach, with main emphasis on political science, economics, and international law.Fridtjof Nansen Institute
P.O. Box 326, 1326 Lysaker, Norway. Tel: (+47) 67111900 / E-mail: post (+@fni.no)