FORSKNINGSINTERESSER

Bolstad forsker på amerikansk utenrikspolitikk, norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk og transatlantiske relasjoner med vekt på NATO og Norden. Hun har tidligere jobbet ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Senter for strategiske og internasjonale studier i Washington DC (CSIS), Den Norske Ambassade i Yangon og Egypts Ambassade i Oslo. Hun har en mastergrad i internasjonale konfliktstudier fra Kings’ College London og en bachelor i internasjonal politikk fra Aberystwyth University.

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn:

 • Universitetet i Stavanger – Risikoanalyse og terrorbekjempelse.
 • King's College London – MA Internasjonale konfliktstudier
 • Aberystwyth University – B.Sc. Internasjonal politikk

 

Arbeidserfaring:

 • Forsker – Fridtjof Nansens Institutt
 • Juniorstipendiat – Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
 • Stuart Center Visiting Fellow – Senter for strategiske og internasjonale studier (CSIS)
 • Prosjektmedarbeider – Oslo kommune
 • Praktikant – Den Kongelige Norske Ambassade i Yangon
 • Fengselsbetjent – Kriminalomsorgen
 • Sekretær –  Egypts ambassade i Oslo
 • Forskningsassistent - Aberystwyth University
 • Prosjektmedarbeider – Nansen Fredssenter

 

Publiseringer:

Monaghan, S. and Bolstad, G. (2023). NATO and the Invasion, One Year On. Center for International and Strategic Studies (CSIS).

Bolstad, G. and Riddervold, M. (forthcoming). Polarization, Trump and Transatlantic Relations in Akande, A. (ed), The Misadventures of Donald J. Trump: On Faux Populism, Identity Politics, and the Struggle to Save Democracy. Springer International Publishing.

Bolstad, G. and Friis, K. (fourthcoming). NATO and Transatlantic Security Relations in Fahey, E. (ed), The Routledge Handbook of Transatlantic Relations. Routledge International Handbooks.

Bolstad, G. and Jacobsen, E. (2022) NATO’s 2022 Strategic Concept – Change, Continuity and Implications. Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer

FORSKNINGSOMRÅDER