FORSKNINGSINTERESSER

Mine forskingsinteresser er internasjonale relasjoner med et særlig fokus på de geopolitiske utviklingene i Arktis. Jeg har skrevet om statlig bruk av private aktører som et middel for maktutvidelse, for eksempel gjennom sikkerhetspolitiske analyser av kinesiske investeringer på Grønland og Island. Jeg er derfor spesielt interessert i hvordan ikke-militære sektorer økende forenes med sikkerhet og hvordan dette kan best forstås. For øyeblikket forsker jeg på hvorfor norsk-russisk fiskerisamarbeid har fortsatt til tross for de sikkerhetspolitiske konsekvensene av Ukrainakrigen. 

BAKGRUNN & ERFARING

Academisk bakgrunn

  • Bachelor i Internasjonal Politikk, City University of London (2018-2021). Thesis: “Through the lens of the social contract: What are the ethical implications of Private Military and Security Companies?"
     
  • Master i Internasjonal Relasjoner, King’s College London (2021-2022). Thesis: "Why is Chinese economic activity in the Arctic a Nordic security issue?"
     
  • Master i Polarstudier, University of Cambridge – Scott Polar Research Institute (2022-2023). Thesis: “Friends, foes and fish: Understanding Russian-Norwegian fisheries co-management in an era of securitization”

FORSKNINGSOMRÅDER