FORSKNINGSINTERESSER

Mine viktigste forskningsinteresser ligger innenfor klima- og energipolitikk, internasjonalt og nasjonalt. Mye av arbeidet mitt undersøker klimapolitiske preferanser for forskjellige aktører, for eksempel politiske partier, velgere og selskaper. For tiden jobber jeg med europeisk klima- og energipolitikk, hvordan bedrifter endrer seg med tanke på klimainnsats, og sosial aksept av klimatiltak.

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn

  • Master i Peace and Conflict Studies, Universitetet i Oslo (2018-2020). (Statsvitenskap, demokratiske aktører og klimaendringer, internasjonale forhandlinger).
  • Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo (2018)
  • Bachelor i Internasjonale studier, Universitetet i Oslo (2014-2017). (Statsvitenskap, folkerett, samfunnsøkonomi og historie).
  • Utveksling i Fukuoka, Japan; Puducherry, India; og Washington D.C., USA. 


Arbeidserfaring 

  • Juniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt (siden 2021).
  • Praktikant, Norges FN-delegasjon i Genève (2017)
  • Forskningsassistent, Government Accountability Project (2016)

FAGFELLEVURDERTE ARTIKLER OG KAPITLER

Vis mer

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer