Julius Rumpf

Seniorforsker
+47 46221706

E-post

Vis Epost
FORSKNINGSINTERESSER

Jeg forsker på det europeiske indre elektrisitetsmarked som et av EUs hovedformål i energisektoren. I flere tiår har EU jobbet med å skape et indre energimarked der kraft kan handles fritt tvers over grensene. Formål med denne prosessen er å oppnå mer rimelige energipriser, økt forsyningssikkerhet og en mer bærekraftig kraftproduksjon. Imidlertid strekker forbindelsene mellom de nasjonale kraftmarkedene (såkalte utenlandskabler) ikke til for å oppnå denne visjonen av en europeisk ‘Energiunion’. 

Derfor undersøker jeg hvordan EU-rett regulerer bruken av elektrisitetsnettverk, kraftmarkedet og utenlandskabler for å diskutere i hvorvidt det rettslige rammeverket legger til rette for 

  1. optimalt bruk av eksisterende utenlandskabler, 

  1. tilstrekkelig investering i nye utenlandskabler og 

  1. effektive styringsmekanismer

BAKGRUNN & ERFARING

Akademisk bakgrunn 

  • PhD, UiO (2023)

  • Andre statseksamen (videreførende praktisk juridisk utdanning, tilsvarer fullmektigperioden), Kammergericht (høyesterett) Berlin (Tyskland) (2010-2012) 

  • Første statseksamen i rettsvitenskap (tilsvarer mastergrad), Universitet Potsdam (Tyskland) 

Arbeidserfaring 

  • Forsker, Fridtjof Nansens Institutt, Oslo (2021-pågående) 

  • Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo (2016-pågående) 

  • Advokat, Becker Büttner Held advokatfirma, Berlin (Tyskland) (2012-2016) 

  • Rettslig konsulent, Verdensbanken, Integrity Vice Presidency, Washington, D.C. (USA) (2011) 

ANDRE PUBLIKASJONER

Vis mer